Hvorfor ikke bare lære at mestre ledelse fra distancen?

30.05.2020
Skrevet af: Mille Lohmann, Commercial Director

Der er blevet skubbet til 'plejer'

Nogle gange skal vi skubbes ud over kanten, før vi gør noget nyt. For er der noget, vi mennesker godt kan lide, så er det “plejer”.

Verdens corona-situation har netop tvunget os alle til at gøre mange ting på en anden måde, end vi plejer. Og personligt har dét (i samspil med den digitale tidsalder, vi lever i) givet mig nogle aha-oplevelser i min lederrolle.

Som Commercial Director har det altid været utrolig vigtigt for mig at have en finger på pulsen. Mærke og opleve, hvad der rører sig blandt medarbejderne - og ikke mindst se mine medarbejdere i øjnene. For den dynamik og kemi, der opstår i en afdelings fysiske tilstedeværelse, er unik. Derfor har jeg også altid haft den holdning, at jeg så, at alle troppede fysisk op til vores månedlige afdelingsmøde. En holdning som corona-situationen har fået rykket på.

Fra mødepligt til distancearbejde

Ja, jeg værdsætter den fysiske tilstedeværelse højt. Derfor var de første distance-arbejdsdage også en udfordring for mig. Jeg frygtede ikke så meget, at mine medarbejdere skulle arbejde hjemmefra. For som forudset er de selvfølgelig disciplinerede og engagerede nok i deres arbejde til at få klaret samme leverancer - på kontoret eller ej. Jeg frygtede derimod, at jeg som leder ville miste det overblik og den inspiration, som jeg dagligt får fra mine medarbejdere på kontoret. 

Men takket være den rette systemmæssige understøttelse fandt jeg hurtigt ud af, at vi er gode til at kommunikere og skabe overblik fra distancen - både internt men også med vores kunder. Vi skulle selvfølgelige lige bruge et par dage på at vænne os til, at kommunikationskanalen ikke var via fysisk tilstedeværelse - men via digitale løsninger. Løsninger, der blandt andet har medvirket til, at vi har fået en mere struktureret tilgang til møder og er blevet mere selvhjulpne i forhold til at få indsigt i relevant data.

My Visma er en suite, som gør det nemt at være leder uanset, om medarbejderne arbejder fra sommerhuset eller kontoret.

Læs mere om My Visma suiten her

 

Fra en tvungen tilpasning til en ønsket fremtidssikring

I min tid i softwarebranchen har jeg efterhånden haft utallige dialoger med kunder. Og her har jeg sjældent oplevet, at ønsket om nye, smarte og intelligente systemer, ikke var der. Til gengæld har jeg tit oplevet en manglende parathed, når det kommer til at ændre på eksisterende processer.

 Min erfaring understøttes af en nylig undersøgelse, vi har foretaget blandt 400 danske CFO’s, som ofte er beslutningstagere, når det kommer til nye systemer. Her fremgår det, at danske CFO’s ikke bare ser én - men mange barrierer, når det kommer til at skulle omfavne teknologien. Her kan blandt andet nævnes: en forventning om investeringens størrelse, tidsforbruget, usikkerhed omkring teknologien, og manglende kompetencer blandt medarbejderne. Barrierer som måske mere handler om, at virksomhederne bare ikke har været presset nok til at se nødvendigheden i at opgradere et forældet system eller sætte strøm til manuelle arbejdsgange.

Men nu når vi er blevet skubbet ud over kanten, er tiden også inde til forandringer. Forandringer, der gør, at vi kan lede, kommunikere og samarbejde - hvor som helst og når som helst. Ikke bare nu, men også i fremtiden. 

Jeg har hvert fald indset, at jeg ikke kan undvære systemunderstøttelse, der gør, at jeg kan servicere mig selv og finde interessante organisatoriske mønstre gennem indsigt i data - helt udenom personaleadministrative medarbejdere. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil snakke med dem - tværtimod - men de står selvfølgelig ikke altid lige på spring, når jeg står og har brug for at tage beslutninger på baggrund af indsigt i data.

Distancearbejdets positive gevinster

Jeg har også oplevet, at den fleksibilitet, som arbejdet fra distancen giver, har haft positiv indflydelse på vores medarbejderes effektivitet og sygefravær. Et resultat, som jeg ikke er i tvivl om, skyldes den nye mulighed for fordybelse og fleksibilitet i hverdagen.

Endnu et eksempel på, at vi nogen gange skal skubbes helt derud, hvor vi bliver tvunget til at gøre noget nyt for at opdage, at det godt kan fungere. Det var også det, der skete med min holdning til vores afdelingsmøder. For jeg begyndte at spørge mig selv:

“Hvorfor er det egentlig så vigtigt for mig, at alle skal være fysisk tilstede?”

Vi kender det jo selv - nogle dage, er det svært at få det hele til at hænge sammen. En kollega, har måske haft et grædende barn hele natten (og måske morgenen med), og løber ud af døren for at nå gennem myldretrafikken, inden afdelingsmødets start. Hvorfor dog ikke bare give dem den fleksibilitet, at de kan tage mødet fra distancen? Jeg tror, at denne fleksibilitet på sigt vil resultere i langt gladere og sundere medarbejdere, der bedre kan følge med og få en endnu bedre balance mellem arbejds- og privatliv. 

På samme måde tror jeg også, at tilbuddet om online kundemøder kan skabe mere fleksibilitet hos vores kunder. Og flere online kundemøder vil også betyde, at mine medarbejdere, som tit kører rundt på landevejene, får reduceret deres kørsel, som frigør tid og ikke mindst også skåner miljøet.

Hånden på hjertet:


En forudsætning for succesfuld ledelse fra distancen er, at man har den rette systemmæssige understøttelse.

Lad os lære at mestre ledelse fra distancen 

Jeg siger ikke, at 100 % distancearbejde er vejen frem - for den har selvfølgelig også sine ulemper som blandt andet den manglende fysiske dynamik. Men hvad med, at vi skaber en hybrid og tager det gode med fra begge arbejdsmetoder?  

For det er ikke en hemmelighed, at verden konstant er i forandring - nogen gange går det bare lidt hurtigere end andre. Lad os omfavne teknologien, så vi kan indrette vores virksomheder og afdelinger på en måde, der gør os i stand til at arbejde fra distancen de dage og perioder, der er brug for det. Det skaber stærkere virksomheder, sundere medarbejdere og en mere effektiv hverdag. 

Måske vil du også være interesseret i...