Kommer inflationen til at sprænge jeres budget for lønstigninger i 2023?

Skrevet af: Klar Reward Agency

Vi befinder os i en tid med store samfundsøkonomiske ændringer: En recession lurer, renterne er steget, en krig raserer, energikrisen truer stadig - og inflationen stiger og falder i sporadiske ryk. 

Hvordan beslutter din virksomhed sig for at lægge det rigtige budget til lønstigninger under de omstændigheder? 

Sådan hænger inflation og lønninger sammen

Lad os starte med at se på, hvordan lønninger og inflation påvirker hinanden. De er forbundet - men ikke på den måde, som mange tror. Inflation og lønninger bevæger sig generelt i samme retning, men de påvirkes ikke af de samme faktorer:

 • Lønninger er drevet af ændringer i udbud og efterspørgsel på arbejdskraft
 • Inflationen er typisk drevet af større efterspørgsel på varer (fx dagligvarer, energi og brændstof) som følge af øget købekraft på grund af lønstigninger
 • Lønninger driver inflation, men med risiko for en løn-pris-spiral, bør inflationen ikke drive lønningerne op. (Danmarks Nationalbank, pressemøde 23.09.22).

Siden 2013 er medarbejderes lønniveau steget mere end inflationen. Der er dog ingen regel om, at lønningerne bør eller skal følge inflationen. Alligevel er forholdet mellem inflation og lønninger faldet godt ud til medarbejdernes fordel de sidste mange år. 

Udvikling i inflation, forbrugerpriser og lønninger siden 2005.
Kilder: Danmarks Statistik (PRIS111 og ILON15) og Klar Flash Survey, 01/23 ”Nordic Salary Increase Budgets 2023”.

Høje forventninger til lønstigninger

Leveomkostningerne er inden for det seneste år steget kraftigt, og derfor er medarbejdernes forventninger til lønstigninger i 2023 høje. Væsentligt højere end hvad virksomheder har budgetteret til årets lønstigninger:

 • Kerneinflation, februar 2023: 6,7 %
 • Forbrugerprisindeks, februar 2023: 7,6 %
 • Virksomhedernes forventede budget til lønstigninger 2023: 4,0 %.

Så hvordan håndterer man, som virksomhed, de høje forventninger fra medarbejderne?

Budskabet skal komme fra topledelsen

Ønsker I, som virksomhed, at følge markedet ved at udarbejde et budget med lønstigninger på 4,0 procent, skal I forberede jer på en kommunikationsopgave over for medarbejderne. 

Skal kommunikationen om virksomhedens forventede lønbudget forankres i organisationen, skal den komme fra topledelsen. Budskabet skal starte fra den administrerende direktør og udbredes via lederne, så I kommer hele vejen ud i organisationen. 

For at få opbakning og accept blandt medarbejderne, bør I lægge vægt på, at der er taget afsæt i rimelighed og gennemsigtighed, når I fordeler årets lønstigninger.

Understreg, at:

 • Det er et valg truffet af topledelsen
 • Det er ikke et valg truffet af HR eller af den enkelte medarbejders leder
 • I følger den almindelige lønudvikling for at forblive en attraktiv virksomhed at arbejde for
 • Omkostningerne stiger også for virksomheden - det er en uforudsigelig tid
 • Vi forpligter os til ligebehandling og gennemsigtighed.

Hvem skal have lønforhøjelse?

Hvordan din virksomhed vælger at fordele budgettet til lønstigninger afhænger af, hvordan organisationen er sat sammen - og ikke mindst, hvordan din virksomhed klarer sig i en tid med større økonomisk usikkerhed. Nogle retningslinjer vil dog være gavnlige for jer at følge.

Overordnet bør jeres lønninger være:

 • Konkurrencedygtige og i overensstemmelse med markedetsniveauet
 • Designet til at belønne high performere, talenter og nøglemedarbejdere
 • Fri for strukturelle uligheder (fx løngabet mellem køn).

Hvis din virksomheds lønninger allerede afspejler ovenstående, behøver I ikke lave markante ændringer i budgettet for dette års lønstigninger.

Klæd lederne på til succes

Det er vigtigt, at I inddrager ledere med personaleansvar, når det kommer til kommunikationen om lønninger i virksomheden. Lederne har brug for at vide, hvad der forventes af dem, når de tager lønsnakken med medarbejderne.

Klæd lederne på til at kende til:

 • Jeres virksomhed i en samfundsøkonomiske kontekst
 • Processen for den lønindstilling, I bruger i jeres virksomhed
 • Hvordan de, som ledere, tilrettelægger lønsamtaler med medarbejderne.

Virksomhedens kommunikation om lønninger og evt. -forhøjelser er en tværgående proces i organisationen. Det er derfor vigtigt, at jeres ledere tager afsæt i det samme budskab, der kommer fra topledelsen - og samtidig er i stand til at sætte virksomhedens situation i kontekst til resten af samfundets.

Hvad kan I forvente af fremtiden?

I en tid med stor ustabilitet i verdensøkonomien er det nødvendigt at acceptere, at tingene hurtigt kan ændre sig - inklusiv jeres lønningsstrategi.

I må derfor være klar til at:

 • Blive overraskede over nye udviklinger i verdensorden og verdensøkonomien
 • Håndtere evt. ændringer i jeres virksomhed som følge af ændringer i samfundsøkonomien
 • Kommunikere nyt ud hurtigst muligt til organisationen, skulle det være nødvendigt at ændre jeres lønningsstrategi 

Når I endelig er nået til det punkt, hvor I har gjort jeres bedste og lavet alt forarbejdet, er det tid til at tage en dyb indånding og beslutte jeres lønbudget for 2023 - og så krydse fingre.

Hvorfor er det vigtigt at vide, hvad andre giver i løn?

Løn er en af de største omkostninger i en virksomhed. Betaler I for meget, mister I konkurrenceevne. Betaler I for lidt, mister I de bedste medarbejdere.

Uanset om I ønsker at lønne højt eller lavt, er det vigtigt at vide, hvordan andre virksomheder lønner deres medarbejdere. Lønstatistikken Danske Lønninger erstatter mavefornemmelser og ‘jeg har hørt’ med konkret, opdateret indsigt – og giver jer et solidt, vidensbaseret fundament for at føre jeres lønstrategi ud i livet.

Rapporten udarbejdes af Klar Reward Agency, som er specialister i alle processer inden for aflønning - både i form af rådgivning og indsigter via løndata og benchmarks.

Læs mere om rapporten Danske Lønninger

Måske vil du også være interesseret i...