Rapport: Vil og kan danske CFO’s arbejde mere strategisk?

Hent rapport

Rollen som CFO kræver flere kasketter

Oplever du også som økonomiansvarlig, at der er kommet øgede forventninger til, at du ved siden af dit bagudrettede fokus også skal påtage dig en mere strategisk kasket? En kasket, hvor du proaktivt deler ud af din viden og indsigt til organisatorisk beslutningstagen? Italesættelsen af den strategiske CFO er i hvert fald blevet ret populær de seneste år. 

Du vil måske også gerne arbejde mere strategisk? Men ét er ønsket - noget andet er, om det afspejler virkeligheden i din og andre økonomiansvarliges hverdag? Kan du f.eks. gøre plads til endnu et fokusområde - uden at dine "traditionelle" opgaver såsom kontroller, regnskaber og rapportering, bliver forsømt? Og tør du omfavne teknologien, så du netop kan leve op til de forventninger, der eksisterer til din rolle i dag?

Vi har indsamlet besvarelser fra 400 danske CFO's, der kan give dig indsigt i, hvorvidt danske økonomiansvarlige både har viljen og rammerne til at kunne arbejde mere strategisk.

Rapporten gør dig klogere på:

  • Hvilke arbejdsområder CFO’s ønsker at prioritere højere de kommende år
  • Hvad CFO’s bruger deres tid på i dag
  • Hvilke muligheder danske CFO’s ser i systemunderstøttelse
  • Hvorvidt danske CFO’s er parate til at inddrage teknologier, som kan understøtte deres strategiske fokus.

Hent rapporten her
 

Download nu

Bruger du som CFO også kun 14% af din tid på forretningsunderstøttende aktiviteter?

Hvordan får nutidens controller tid til at agere business partner?

Som Visma Enterprises Head of Finance and Business Insights, har Martin Krogstad Andersen skrevet et blogindlæg med hans bud på dagens muligheder for i højere grad at agere business partner for organisationer. 

“Når der skal skabes overblik over data gennem manuelle processer, udfordrer det ideen om, at CFO’en skal have tid til at give strategisk rådgivning og sparring. Det vil derfor kræve, at CFO’en frigør noget tid fra netop de manuelle processer.

Et godt udgangspunkt for dette, er først og fremmest at få struktureret, automatiseret og visualiseret organisationens data med hjælp fra et BI-værktøj.”

Læs hele blogindlægget

Måske vil du også være interesseret i...