6 grunde til, at en-til-en-møder ikke kan stå alene

Logger du også ind mandag morgen, ser på din kalender og... sukker? For mange er en arbejdsdag tilplastret med møder mere reglen end undtagelsen, og det udfordrer muligheden for fokuseret arbejde - for både medarbejdere og ledere. 

Endeløse en-til-en møder kan være et problem for mange ledere, især hvis det er den eneste metode, virksomheden bruger til at tjekke op på trivsel eller arbejde med feedback på. Men er de egentlig den mest effektive måde at indsamle feedback på?

Muligheden for at give og modtage feedback øger trivslen

Medarbejdere har behov for en-til-en-møder, og får de dem regelmæssigt, er de 3 gange mere tilbøjelige til at engagere sig i deres arbejde og arbejdsplads. Derudover bidrager en-til-en-møder til at øge produktiviteten og overskuddet og reducerer udskiftningen af medarbejdere, da det giver dem et talerør.

Det er derfor vigtigt, at medarbejderne løbende har mulighed for at komme med feedback. En-til-en møder kan være en effektiv måde at opnå dette, men det er også vigtigt at supplere dem med andre metoder, fx spørgeskemaundersøgelser, for at sikre en grundig feedbackproces.

Her i artiklen er nogle grunde til, hvorfor en-til-en-møder og spørgeskemaundersøgelser begge er vigtige for feedback!

Det er vigtigt at anerkende værdien af BÅDE en-til-en-møder og spørgeskemaundersøgelser som feedbackmetoder.

1. Mangfoldighed af perspektiver

En-til-en-møder giver lederen mulighed for at opbygge et tæt forhold til den enkelte medarbejder. Det skaber tillid og åbner op for en mere personlig og dybdegående dialog. Møderne mellem den enkelte medarbejder og lederen er der, hvor den individuelle relation kommer i spil, og der diskuteres både relationer, adfærd, performance og trivsel. Den dialog kan ikke erstattes af en måling, uanset hvor ofte den køres.

Medarbejderen har mulighed for at komme med individuelle refleksioner og bekymringer, som måske ikke kommer frem i en spørgeskemaundersøgelse og på den måde øges sandsynligheden for, at den enkelte medarbejder føler sig hørt. På denne måde kan en-til-en-møder give et unikt indblik i den enkelte medarbejders behov og ønsker.

2. Øjeblikkelig feedback

En-til-en-møder giver mulighed for øjeblikkelig feedback, hvor lederen kan reagere og handle hurtigt på medarbejderens bekymringer eller ideer. Det kan styrke relationen mellem leder og medarbejder og bidrage til trivsel og udvikling på kort sigt.

3. Fortrolighed og tillid

En-til-en-møder kan skabe et rum, hvor medarbejderen føler sig tryg ved at dele personlige udfordringer eller bekymringer. Det skaber et tillidsfuldt forhold mellem leder og medarbejder, hvilket er afgørende for trivsel og udvikling. Spørgeskemaundersøgelser kan ikke altid tilbyde samme grad af fortrolighed og tillid, men kan i stedet tilbyde noget anonymitet, hvilket ofte får flere medarbejdere til at tilkendegive deres mening.

4. Objektivitet og anonymitet

Spørgeskemaundersøgelser giver nemlig mulighed for at indsamle feedback på en mere objektiv og anonym måde. Det kan være særligt nyttigt i situationer, hvor medarbejdere føler sig usikre ved at udtrykke deres meninger direkte til deres leder, eller der er et ønske om hyppige tjekins, som er målbare på en anden måde. Anonymitet i feedbackprocessen kan give større ærlighed og åbenhed fra medarbejderne.

5. Mønstergenkendelse og datadrevne beslutninger

Spørgeskemaundersøgelser kan give et bredt overblik over medarbejdernes holdninger, tilfredshed og udfordringer. Ved at analysere resultaterne af spørgeskemaundersøgelser kan man identificere mønstre og tendenser på tværs af teams og afdelinger. Det giver mulighed for datadrevne beslutninger og målrettet handling for at forbedre trivsel og udvikling på organisatorisk niveau.

 

6. Komplementære tilgange

En-til-en-møder og spørgeskemaundersøgelser kan være komplementære tilgange til feedback. En-til-en-møder giver mulighed for dybdegående samtaler og individuel feedback, mens spørgeskemaundersøgelser giver et bredere perspektiv og mulighed for at indsamle kvantitative data. Ved at bruge begge metoder kan man opnå en mere omfattende og nuanceret forståelse af medarbejdernes behov og ønsker.

Mennesker trives bedst med både-og

Det er vigtigt at anerkende værdien af både en-til-en-møder og spørgeskemaundersøgelser som feedbackmetoder. En-til-en-møder kan give en personlig og øjeblikkelig dialog, mens spørgeskemaundersøgelser kan tilbyde objektivitet og anonymitet. Ved at bruge begge tilgange kan man skabe en feedbackproces, der understøtter trivsel, udvikling og datadrevne beslutninger på alle niveauer i organisationen.

Måske vil du også være interesseret i...