Få styr på ferie på forskud

Hent guide

Hvad er 'ferie på forskud'?

Med den nye ferielov blev det muligt for arbejdsgivere at indgå en aftale med sine medarbejdere om, at de kan afholde dele af deres ferie allerede før, at medarbejderne har optjent den.

Når en arbejdsgiver har tilladt en medarbejder at holde ferie på forskud, vil medarbejderen blive modregnet i takt med at ny ferie efterfølgende optjenes.

Eksempel: Medarbejder får ferie på forskud

En nyansat medarbejder ønsker at holde efterårsferie med sine børn i perioden den 12.-18. oktober. Medarbejderen ønsker at holde 5 feriedage, men har fra udgangen af september samme år kun optjent 2,08 feriedag (med samtidighedsferie bliver de 2,08 optjente feriedage pr. måned tilgængelige ved starten af den efterfølgende måned).

Medarbejderen har med den nye ferielov mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver, at de resterende 2,92 feriedage kan afholdes på forskud.

Når medarbejderen har afholdt de 2,92 feriedage på forskud, fremstår disse dage nu som ‘feriegæld’. Arbejdsgiveren modregner denne ‘feriegæld’, i takt med at medarbejderen optjener ny ferie, som beskrevet nedenfor:

1. november

Da medarbejderen optjener 2,08 yderligere feriedage i løbet af oktober, som bliver tilgængelig den 1. november, modregnes der automatisk på disse dage. Derfor har medarbejderen pr. 1. november fået reduceret sin ‘feriegæld’ til 0,84 feriedag.

1. december

Den 1. december optjener medarbejderen yderligere 2,08 feriedage, som betyder, at arbejdsgiveren modregner de resterende 0,84 feriedage. Derfor har medarbejderen nu afdraget sin ‘feriegæld’ og har 1,24 feriedag tilgængelig.

1. januar

Den 1. januar har medarbejderen yderligere 2,08 feriedage, og har ikke afholdt noget ferie siden oktober, som betyder at medarbejderen nu har 3,32 feriedage tilgængelige (når de 1,24 feriedag fra december regnes med).

To regler for ferie på forskud

2. Forskudferien skal kunne optjenes i indeværende ferieår 

Det skal være muligt for medarbejderen at optjene den ferie, som medarbejderen ønsker at afholde, inden for indeværende ferieår. 

Med den nye ferielov løber ferieåret fra 1. september til 31. august året efter. Det vil sige, at når vi kommer til månederne juli og august, er det kun muligt at aftale at kunne holde henholdsvis 4,16 og 2,08 feriedage inden 1. september.

Hvis en medarbejder f.eks. får 5 feriedage på forskud i juli måned, vil differencen på 0,84 feriedage kvalificeres som arbejdsgiverbetalt frihed og derfor ikke som almindelig ferie.

Guide: Ferie på forskud

En aftale om ferie på forskud mellem arbejdsgiver og medarbejder kræver blandt andet en skriftlig aftale. Det er nemt at indgå med vores skabelon, som du finder i denne guide

Ferie på forskud