Sådan læser du din lønseddel

Om du er månedslønnet, timelønnet med feriekort eller timelønnet med FerieKonto kan du her få hjælp til at forstå din lønseddel fra Visma.

Se eksempler på lønsedler fra Visma

Får du løn én gang om måneden eller timelønnet med enten feriekort eller FerieKonto? Nedenfor kan du se lønsedler for alle scenarier. Vær opmærksom på, at der kan være linjer, der varierer afhængig af jeres virksomheds setup.

Åbn eksemplerne og se forklaringerne nedenunder.

Månedslønnede
Timelønnede med FerieKonto
Timelønnede med feriekort

Punkt 1

Normtid

Normal arbejdstid (timer).

Punkt 2

Enheder

Afhængig af hvilken post, der specificeres, kan enheder være antal timer, kilometer eller enheder.

Punkt 3

Månedsløn

Angiver den månedsløn, der er aftalt for normal arbejdstid. Omfatter ligeledes de ekstra tillæg og overtid, der kan forekomme i lønbehandlingen.

Punkt 4

Personalegoder før skat

Eksempelvis fri bil, fri telefon, sundhedssikring og bruttolønsordninger.

Punkt 5

Pension

Firmapension hvor præmien ofte er 2/3 fra arbejdsgiver og 1/3 fra lønmodtageren.

Punkt 6

ATP

Før skat trækkes det lovpligtige bidrag til ATP. ATP beregnes ud fra, hvor mange arbejdstimer du arbejder.

Punkt 7

AM-bidrag

Det lovpligtige beløb til arbejdsmarkedsbidrag (AM) fratrækkes. Beløbet er en procentdel af den samlede sum af månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag og ATP.

Punkt 8

A-indkomst og A-skat

A-skat trækkes fra A-indkomsten. I eksemplet er A-indkomsten summen af månedsløn, løn for overtid, løn for forskudt tid minus eget pensionsbidrag, ATP og AM-bidrag.

Punkt 9

Løntræk efter skat

Eksempelvis frokostordning, personaleforening og aconto.

Punkt 10

Konto eller NemKonto

Bankkontoen hvor lønnen overføres til.

Punkt 11

Disp. dato

Datoen hvor lønnen er disponibel på kontoen.

Punkt 12

Beløb

Det beløb, der er indsat på bankkontoen eller NemKontoen.

Punkt 13

År til dato - Pension

Summen af medarbejders og firma indbetalinger på medarbejders pensionsordning i indeværende år, inkl. den indeværende periode.

Punkt 14

Ind ferie DG & Tidl ferieår DG

Det antal feriedage eller timer fra indeværende ferieår og tidligere ferieår, der er til rådighed efter indeværende lønperiode. Dage el. Timer nedskrives når de afholdes og forsvinder, når de er opbrugt.
Bemærk! Saldoen på lønsedlen er forskudt i forhold til tidsregistrering, hvorfor den faktiske saldo kan være anderledes.

Punkt 15

Ferieberet. lønlov

Ferieberettiget løn og ferietillæg for det aktuelle ferieår. Ferieårets periode er 1. september til 31. august året efter.

Punkt 16

Saldi år-til-dato

Alle felter akkumuleres løbende og indeholder oplysninger fra 1. januar til og med den aktuelle lønperiode.