Husk at holde din ferie inden årets udgang

Download guide til ferieloven

Til årsskiftet slutter ferieafholdelsesperioden

Den 31. december runder vi ferieafholdelsesperioden af. Selvom et nyt ferieår startede allerede den 1. september, så har vi med samtidighedsferie fået fire måneder længere til at afholde ferien fra sidste ferieår - nemlig indtil den 31. december i år.

Hvad enten du er leder eller medarbejder, skal du, inden vi går ind i et nyt kalenderår, tage stilling til, hvad der skal ske med restferien.

Der skal styr på ferieregnskabet

Når du skal tage stilling til restferien, er det vigtigt at have for øje, hvilken slags ferie der er tale om. Det har nemlig betydning for, om du kan få ferien udbetalt, overført eller om de går tabt. Her får du et overblik over de forskellige typer af restferie, du kan komme ud for:

Restferie optjent i ferieåret 2022 (fra d. 01.09.2022 til d. 31.08.2023)

Ferien skal være afholdt inden 31. december 2023. Har man som medarbejder ikke afholdt 4 ugers ferie inden den dato, mister man retten til ferien, og den skal afregnes til Arbejdsmarkedets Feriefond eller en tilsvarende fond af arbejdsgiver. Kun ferie udover 4 uger må udbetales eller overføres, medmindre man som medarbejder har ferie overført fra tidligere ferieår.

Restferie fra den 5. ferieuge

Den 5. ferieuge skal som udgangspunkt udbetales til medarbejderen, hvis den ikke afholdes. Ønsker man som medarbejder at overføre ferien, kan man indgå en skriftlig aftale med sin arbejdsgiver. Arbejdsgiver kan alternativt varsle, at ferien skal afholdes. Bliver ferien ikke varslet, og ønsker medarbejdere ikke at lave aftale om overførsel, så skal den 5. ferieuge udbetales. 

Dét skal du huske som leder

Mange medarbejdere har ikke overblik over hvor meget restferie, de har tilbage ved afslutning af afholdelsesperioden. Derfor er det særlig vigtigt, at du som leder minder dine kolleger om at få afholdt deres ferie rettidigt. Her er et par gode råd:

  • Gør dine medarbejdere opmærksom på at få afholdt ferie, der er optjent i perioden 01.09.2022 til 31.08.2023 og før, inden udgangen af i år.​ Medarbejdere, der har ret til at afholde fire af de fem ugers ferie, kan få udbetalt eller overført den femte ferieuge. Overførsel af ferie kræver dog en indgået aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder.
  • Få styr på interne aftaler f.eks. overførselsaftaler, hvis medarbejderen ønsker at overføre sin restferie.
  • Har dine medarbejdere svært ved at finde rundt i ferieloven? Del en guide til dem, der introducerer det allervigtigste inden for ferieloven. Find den her.

 

Få ferieoverblikket i My Visma

Det skal være nemt at være medarbejder. Derfor skal det heller ikke tage mere end 2 minutter at få det nødvendige ferieoverblik og registrere en ferie. Er du enig?

Læs hvordan

Dét skal du huske som medarbejder

Når ferieafholdelsesperioden slutter den 31. december, skal du som udgangspunkt have afholdt alle dine 25 feriedage - dvs. i alt fem ugers ferie. 

Når du ikke at afholde alle fem uger inden den 31. december, får du automatisk udbetalt den femte ferieuge. Ønsker du i stedet at afholde den femte ferieuge, kan du også vælge at overføre den til næste kalenderår. Alt det kræver er, at du laver en aftale med din arbejdsgiver om overførslen.

Vær opmærksom på, at de første fire ferieuger hverken kan blive overført eller udbetalt. Det betyder, at de vil gå tabt, hvis du ikke når at holde dem inden ferieafholdelsesperiodens udløb. 

Er ferieloven stadig sort snak for dig, kan du downloade en guide, der giver dig det overblik, du mangler.

Guide til medarbejdere: Forstå ferieloven

Forstå ferieloven på kun to A4-sider. Vi har skåret alt det kringlede og uvæsentlige væk. Læs med, og tag kontrol over dine feriedage.

Forstå ferieloven