Forstå de nye barselsregler

 

Artiklen er lavet i samarbejde med Mette Klingsten Advokatfirma

En ny måde at anskue orlov når medarbejder bliver forælder

Børn født den 2. august 2022 eller senere er omfattet af nye regler i barselsloven. Ændringen bringer nye perioder og begreber med sig, som både nybagte forældre og virksomheder skal kende til. 

Du har sikkert hørt om dem. Altså de nye barselsregler. Men har du fået styr på alle ændringerne, de bringer med sig? Få overblikket via tidslinje og eksempler i artiklen.

Øremærket orlov til begge forældre

Den helt store forskel i de nye barselsregler - i forhold til de gamle - er, at begge forældre nu får ligemeget øremærket orlov med ret til barselsdagpenge. Øremærket orlov betyder, at den ikke kan overdrages til den anden forælder. Vælger forældrene ikke at afholde den øremærkede orlov, vil ugerne gå tabt - inklusive de tilhørende barselsdagpenge.

Fra EU-direktiv til dansk lov

Ændringen i den danske barselslov kommer af EU’s orlovsdirektiv fra 2019. Det blev lavet for at bidrage til ligestilling mellem kønnene ved at styrke kvinders deltagelse på arbejdsmarkedet. Kort sagt, så tilskynder ændringen en mere ligelig fordeling af omsorgsforpligtelser mellem mænd og kvinder og mindsker på den måde forskellen i mænds og kvinders indkomst og løn. 

En lige fordeling af orlov

Lad os starte med et nemt og overskueligt overblik over den orlov, som henholdsvis mor og far/medmor har ret til i forbindelse med fødsel. For det er faktisk ret ligetil!

Med de nye barselsregler får forældrene en mere lige fordeling af orlovsuger. Overordnet har begge forælder hver især (efter fødsel) ret til:

  • 11 ugers øremærket orlov og
  • 13 ugers orlov der kan overdrages.

Det eneste sted hvor retten til orlov er forskellig fra mor og far/medmor er, at mor fortsat har ret til 4 ugers orlov inden termin.

De nye barselsregler som tidslinje

Selvom mor og far/medmor hver især har ret til 11 ugers øremærket orlov og 13 ugers overdrageligt orlov (udover morens 4 uger inden fødsel), så er de to slags orlov placeret forskelligt over tid.

For far/medmor starter orloven efter barnets fødsel med 2 ugers øremærket fædreorlov. I forlængelse af den kommer 9 ugers fravær, som også er øremærket og 13 ugers fravær, der frit kan overdrages til mor.

For mor ligger 8 af de 13 uger med overdrageligt fravær allerede efter 2 ugers øremærket (og pligtmæssig) barselsorlov efter fødsel. Herefter følger 9 ugers øremærket fravær og 5 ugers overdrageligt fravær.

Retten til 52 uger med dagpenge er uændret

Ligesom med de gamle barselsregler har forældreparret fortsat tilsammen ret til 52 uger med barselsdagpenge. Fordelingen af ugerne ser dog en smule anderledes ud med de nye barselsregler:

Ud af de 52 ugers barselsdagpenge går de fire første uger til moren inden termin. De resterende 48 uger er derefter ligeligt fordelt mellem mor og far/medmor. Det vil sige, de hver især efter fødslen har ret til 24 ugers fravær med barselsdagpenge.

11 ud af de 24 uger er for begge parter øremærket. Vælger forældrene ikke at afholde den øremærkede barsel, vil barselsdagpenge - og dagene - gå tabt.

Eksempler på overdragelse af orlov

MorFar/medmor
2 ugers barselsorlov (øremærket)2 ugers fædreorlov (øremærket)
8 ugers barselsorlov (overdragelig)9 ugers fravær (øremærket)
9 ugers fravær (øremærket) 
5 ugers fravær (overdragelig) 
13 ugers fravær (overdraget fra faren) 
I alt 37 ugerI alt 11 uger

 

MorFar/medmor
2 ugers barselsorlov (øremærket)2 ugers fædreorlov (øremærket)
8 ugers barselsorlov (overdragelig)9 ugers fravær (øremærket)
9 ugers fravær (øremærket)13 ugers fravær (overdragelig)
 5 ugers fravær (overdraget fra moren)
I alt 19 ugerI alt 29 uger

 

MorFar/medmor
2 ugers barselsorlov (øremærket)2 ugers fædreorlov (øremærket)
8 ugers barselsorlov (overdragelig)9 ugers fravær (øremærket)
9 ugers fravær (øremærket)7 ugers fravær (overdragelig)
5 ugers fravær (overdragelig) 
6 ugers fravær (overdraget fra faren) 
I alt 30 ugerI alt 18 uger

 

Med ekspertise fra Mette Klingsten Advokatfirma

Artiklen om de nye barselsregler er publiceret i samarbejde med Mette Klingsten Advokatfirma.

Mette Klingsten Advokatfirma yder bistand inden for alle aspekter af dansk individuel og kollektiv arbejds- og ansættelsesret. Deres mangeårige erfaring med private virksomheder og selvejende institutioner omsættes til konkret rådgivning, hvor jura går hånd i hånd med værdibaseret, praktisk anvendelig rådgivning. 

Diversitet og inklusion bør ikke kun være et buzzword

Om jeres virksomhed har en politik for kønsfordeling eller ej, så er det en god idé at have en forståelse for kønsfordelingen i fx specifikke afdelinger, ledelsen og direktionen. Ny forskning har nemlig vist, at diversitet blandt kollegaer medvirker til en god fællesskabsfølelse og trivsel i hele organisationen.

Læs hvorfor