Diversitet i virksomhederne skaber trivsel

Få overblikket i Visma HRM Analytics

Indsigt er nøglen til forståelse

Hos Visma bruger Managing Director, Anders René Andersen, BI-værktøjet, Visma HRM Analytics, til blandt andet at monitorere og analysere kønsfordelingen i Visma. Kønsfordelingen i danske virksomheder og ikke mindst i direktionen har længe været et varmt emne i medierne og årsrapporterne.

Om jeres virksomhed har en politik for kønsfordeling eller ej, så er det en god idé at have en forståelse for kønsfordelingen i fx specifikke afdelinger, ledelsen og direktionen. Ny forskning har nemlig vist, at diversitet blandt kollegaer medvirker til en god fællesskabsfølelse og trivsel i hele organisationen.

Diversitet er med til at styrke kulturen, tiltrække og fastholde talenter

Med rekordlav arbejdsløshedsprocent i mange år er der kamp om talenterne. Det er derfor vigtigt, at virksomheden formår at skabe trivsel på arbejdspladsen og fastholde talenterne. Her kan diversitet vise sig at være en central spiller. En undersøgelse udført af Copenhagen Business School og ISS Danmark viste, at diversitet i virksomheden, og ikke mindst i afdelingerne, øger potentialet for positivt samarbejde, god fællesskabsfølelse blandt kollegaer og forbedret trivslen på arbejdspladsen.

Vidste du at...

I rapporten ‘Organisationsoverblik’ kan du se både Headcount og FTE. Headcount viser alle aktive medarbejdere i organisationen. I HRM analytics beregnes FTE på baggrund af medarbejderens arbejdstid. Så hvis medarbejderen har en arbejdstid på 0, bliver denne ikke regnet med i FTE - hvilket typisk er gældende for timelønnede. Timelønnede vil dog altid blive vist i Headcount.

Hav fingeren på pulsen på væsentlige HR-data

Det kan også være interessant at kigge på kønsfordelingens udvikling i virksomheden. Du får et hurtigt overblik via Visma HRM Analytics. Ved at filtrere på perioder, får du hurtigt et indblik i jeres virksomhed udvikling - om det er i en positiv eller negativ retning. Husk, at GDPR-lovgivningen gør, at data ikke opbevares længere end fem år i Visma HR - og dermed i Visma HRM Analytics.

HR-data styrker din organisations strategi

Ved du, hvor mange medarbejdere hver leder i din organisation har ansvaret for? Viden om organisationens opbygning er essentiel for fastholdelse og performance.

Bliv klogere