Brug HR-data til at styrke din organisations strategi

Har I overblikket?

Det er vigtigt at have et overblik over organisationen og dens opbygning. I takt med at organisationen vokser, kan det være svært at bibeholde overblikket. 

Kan du fx nemt og hurtigt finde de aktuelle tal for, hvor mange ledere der er med og uden medarbejderansvar i virksomheden? Og hvor mange medarbejdere hver leder har ansvaret for?

Få overblik over ledere og medarbejdere i Visma HRM Analytics

Med Visma HRM Analytics kan du nemt få et overblik over, hvor mange medarbejdere, hver leder har ansvaret for og dermed deres span-of-control. Har lederen ansvaret for for mange medarbejdere, kan det gå ud over nærværet, performance og den personlige udvikling blandt medarbejderne. Har lederne fx tid og ressourcer til at afholde jævnlige 1:1 og mus-samtaler? Kan det være span-of-control, der har indflydelse på et for højt sygefravær og lav produktivitet?

Den nye arbejdsgeneration kræver nærvær i hverdagen 

Med en, i mange år, rekordlav arbejdsløshedsprocent er der kamp om talenterne. Det bliver derfor vigtigt for virksomheden at tiltrække og fastholde talenter. Ifølge Adm. direktør Alexandra Krautwald i Composing A/S, rådgiver for top- og mellemledere og forfatter af tre bøger om ledelse, bliver nærvær fra den nærmeste leder og trivsel helt afgørende for den nye arbejdsgeneration, der går under betegnelsen millennials. En god fællesskabsfølelse og trivsel i afdelingerne er i stigende grad med til at tiltrække og fastholde nye talenter.

Fungerer organisationens teams optimalt?

Hvis en leder har ansvaret for flere medarbejdere, end der er tid til, giver det ofte grobund for frustration og i værste fald utilfredse og demotiverede medarbejdere. Medarbejdere, der føler sig oversete, kan skabe en uheldig kultur i teamet eller vælge at forlade virksomheden. En undersøgelse udarbejdet af Ennova, viser at lysten til at anbefale arbejdspladsen til andre ofte falder i takt med, at teamet bliver større.

Få et overblik over væsentlige HR-data og forenkl interne strukturer

Det kan derfor være en god idé, at virksomheden internt lægger en politik for afdelingsopdeling, fx antallet af medarbejdere, teamleder(e) og afdelingsleder(e) pr. afdeling eller et antal 1:1 pr. medarbejder pr. leder.

Tip: Indlæs jeres interne titler

I Visma har Managing Director Anders René Andersen og resten af HR-teamet brugt interne titler for at gøre det muligt at filtrere på stillingsbetegnelse og ansvar: elev, medarbejder, leder uden medarbejderansvar, leder med medarbejderansvar, direktør osv. På den måde bliver det nemt at få et overblik over fx anciennitet, køns- og aldersfordelingen i de forskellige medarbejdergrupper. 

Vil du gerne spare tid, så kan du indlæse jeres interne titler via decentral indlæsning rekord MLE-32-HRAN. Find en guide til decentral indlæsning i Visma HR her

Måske vil du også være interesseret i...