Fra tvungen hjemmearbejde til et nyt medarbejdergode

Skrevet af: Anders Andersen, Managing Director i Visma Enterprise

En gammeldags opfattelse af hjemmearbejde?

Det er ikke nyt, at vores medarbejdere kan tage en hjemmearbejdsdag. Dét, der er nyt for os, er en overordnet accept af hjemmearbejde, og at vi faktisk er blevet ret glade for det. Så glade, at vi har lavet en ny politik, der netop tillader, at vores medarbejdere også fremadrettet kan gøre brug af hjemmearbejde.

At 2020 skulle blive året, hvor vi for alvor fik afprøvet hjemmearbejde, lå ikke i kortene. Men med den triste udbredelse af COVID-19 fik vi i den grad rusket op i “plejer”. Fra den ene dag til den anden skulle vi følge flere nødvendige restriktioner, såsom hjemmearbejde.

Et paradigmeskift på arbejdspladsen

Som IT-virksomhed har vi i Visma Enterprise den fulde systemunderstøttelse til at drive vores virksomhed uafhængigt af lokalitet. Derfor har vores medarbejdere også før COVID-19 haft mulighed for at arbejde hjemmefra i ny og næ. Men ærlig talt, så var det ikke noget, vores medarbejdere gjorde meget brug af. Måske på grund af en gammeldags opfattelse af, at det er ineffektivt, når medarbejdere arbejder hjemmefra?

Gammelt paradigme

Jeg kan se dig = jeg tror, du arbejder.

Nyt
paradigme 

Jeg ser, dine opgaver skrider frem = jeg ved, du arbejder

Nu med “rigtige“ erfaringer inden for hjemmearbejde 

Efter den 11. marts 2020 skal jeg love for, at erfaringerne med hjemmearbejde for alvor er kommet. Selvom vi ledere, og særligt jeg som HR-chef, startede med at have bekymringer for, hvad en længere periode med hjemmearbejde ville betyde for vores 160 medarbejderes arbejdsindsats, motivation og samarbejdsevner, er vi her ni måneder efter blevet klogere.

74 % af alle medarbejdere ønsker delvis hjemmearbejde

Et ønske om hjemmearbejde

Under hjemsendelsen sendte vi to arbejdsmiljøundersøgelser ud, og den seneste viste nogle særdeles interessante resultater. Overordnet så vi, at vores medarbejdere faktisk godt kan lide at arbejde hjemmefra - nødvendigvis ikke hver dag, men omkring 50/50 i forhold til dage på kontoret. 

Faktisk vil hele 74 % af vores medarbejdere gerne have muligheden for at kunne veksle mellem dage på kontoret og dage derhjemme, når vi kommer på den anden side af pandemien.

Flere positive effekter

Ønsket om hjemmearbejde kan kobles sammen med, at det også tydeligt fremgår af undersøgelsen, at vores medarbejdere oplever færre forstyrrelser og et øget produktivitetsniveau ved hjemmearbejde.

Men det er ikke kun resultaterne i vores undersøgelse, der taler for, at hjemmearbejde er en god mulighed for vores medarbejdere. Vi har også set andre positive effekter, der er afledt af hjemmearbejde.

Jeg hører blandt andet fra flere medarbejdere, at hjemmearbejde har gjort, at vi stresser mindre rundt i hverdagen. Det skyldes, at det er blevet nemmere at balancere mellem private og arbejdsmæssige gøremål. Det er for eksempel blevet nemmere at arbejde, mens vi kan lukke en håndværker ind eller tage imod en pakke, som ellers var blevet sendt til en pakkeshop, vi skulle bruge tid på at hente efter arbejde.

Sparet tid nævnes også som en af de store fordele ved hjemmearbejde. For tiden, vi ellers vil have brugt på transport til og fra arbejde eller rundt til møder, kan vi nu bruge på noget andet ved at arbejde hjemmefra.

Og apropos mindre transport, så er det da også kun en samfundsmæssig gevinst, at vi i den forbindelse kan skåne miljøet ved at reducere vores CO2-udledning. Det tyder det i hvert fald på, at vi har gjort. Vores salgschef estimerer, at sælgerne har kørt omkring 30 % færre kilometer i 2020 sammenlignet med 2019.

En ny politik: Hjemmearbejde som et medarbejdergode

I Visma Enterprises ledelse blev vi hurtigt enige om at reagere på resultaterne fra vores arbejdsmiljøundersøgelse. Med afsæt i undersøgelsen afholdt vi derfor en stor online workshop i august, hvor vi indhentede yderligere svar fra omkring 50 % af vores medarbejdere, som deltog. Resultaterne fra workshoppen blev udgangspunktet for vores politik for hjemmearbejde, som vi offentliggjorde internt i september 2020.

En politik med et klart formål

Formålet med politikken er at skabe rammer for mere fleksible og attraktive arbejdsvilkår for vores medarbejdere. For med muligheden for hjemmearbejde er det bare nemmere at få tid til både arbejde og privatlivets gøremål. 

Politikken beskriver blandt andet, hvad vi definerer som “hjemmearbejde”, hvilke retningslinjer vi følger, og hvad man bør være opmærksom på såsom de fysiske forhold.

Vi er opmærksomme på udfordringerne 

Vores undersøgelse viste dog ikke kun lutter idyl. Der fremgik naturligvis også nogle udfordringer ved hjemmearbejde, hvor særligt to var fremtrædende: manglende pauser og manglende socialt samvær.

Er der for få afbrydelser derhjemme?

Hele 40 % af vores medarbejdere svarede, at de ikke holder tilstrækkeligt med pauser, når de arbejder hjemmefra. Pauserne kommer mere af sig selv, når man er på kontoret, fordi der bare er flere afbrydelser. Derfor kan man jo næsten stille sig selv spørgsmålet: “Er der for få afbrydelser derhjemme?”. En udfordring, vi til dels kan komme til livs ved for eksempel at have online frokost eller online kaffepause. Det er der flere teams hos os, der praktiserer med succes.

Den største udfordring, som er svær at komme til livs ved hjemmearbejde, er manglen på det kollegiale samvær. Jeg tror, at vi er mange, der er blevet overrasket over, hvor meget det har manglet under COVID-19.

94 % af alle medarbejdere har tilstrækkelig dialog med nærmeste leder

Formentlig vil manglen på det kollegiale blive mindre på den anden side af pandemien, selv hvis man er på kontoret hver anden dag. Indtil da har vi i Visma Enterprise forsøgt med hyppigere og kortere møder mellem ledere og medarbejdere. Det har resulteret i, at 94 % af vores medarbejdere nu oplever, at de har tilstrækkelig dialog med deres nærmeste leder, som de i supplerende kommentarer fremhæver, er blevet væsentlig bedre under COVID-19.

Hvad er argumentet for ikke give medarbejderne en øget fleksibilitet i hverdagen?

I forbindelse med vores arbejdsmiljøundersøgelse var der en medarbejder, der skrev: 

“Gammelt paradigme: Jeg kan se dig = jeg tror, du arbejder.

Nyt paradigme: Jeg ser, dine opgaver skrider frem = jeg ved, du arbejder."

Et sigende og  tankevækkende citat. For nu, når vi kan se, at der er flere positive effekter ved hjemmearbejde, og når vi samtidig kan komme udfordringerne til livs på den anden side af COVID-19, hvorfor så ikke give ens medarbejdere fleksibiliteten i hverdagen?

Måske vil du også være interesseret i...