Spørgsmål og svar på den nye ferielov

Find svarene på dine spørgsmål i vores Q&A

Selvom den nye ferielov ikke er så ny mere, så modtager vi fortsat rigtig mange spørgsmål om den. På denne side kan du finde løbende ‘spørgsmål og svar’, der er relateret til de ændringer, som er opstået med den nye ferielov.

Den 1. september 2020 fik vi samtidighedsferie. Det vil sige, at vi kan afholde feriedage i takt med, at vi optjener dem. Med den nye ferielov får vi samme antal feriedage ligesom under den gamle ferielov - dvs. at vi stadig optjener 2,08 feriedage pr. måned. Læs mere her

Nye på arbejdsmarkedet kan holde betalt ferie allerede efter første måned af deres ansættelse. Dette er i modsætning til, hvad vi hidtil har været vant til. Her har der kunne gå op til 16 måneder fra optjening til mulig afholdelse.

Alle lønmodtagere vil have ret til 25 feriedage, ligesom vi er vant til i dag. Men perioden, hvor ferien optjenes og afholdes, bliver ændret.

Ferien optjenes fra 1. september til og med den 31. august året efter. Optjeningsperioden er derfor stadig på 12 måneder. Læs mere om optjeningen her >

Optjent ferie kan afholdes i perioden 1. september til 31. december året efter. Det vil sige, at vi fremover har 16 måneder til at afholde vores ferie i. Perioden, som vi kan holde ferie i, er derfor forlænget forlænget med 4 måneder under den nye ferielov.

Som følge af den nye ferielov blev det muligt for arbejdsgivere fra den 1. september 2020 lovligt indgå en aftale med sine medarbejdere om, at de kan afholde dele af deres ferie allerede før, at medarbejderne har optjent den. Når en arbejdsgiver har tilladt en medarbejder at holde ferie på forskud, vil medarbejderen blive modregnet i takt med at ny ferie efterfølgende optjenes.

Arbejdsgivere har ikke pligt til at give ferie på forskud - det er en mulighed. Det betyder også, at det ikke er en fri rettighed, som medarbejdere har. Det kræver blandt andet en skriftlig aftale mellem arbejdsgiver og medarbejder. Ferie på forskud er en fleksibilitet, som virksomheden selv bestemmer, om de vil give deres medarbejdere. 

Afregningstidspunkterne ændres i den nye ferielov, så der vil blive afregnet to gange om måneden. Medarbejderne kan derefter hæve deres feriepenge hos FerieKonto, når de har behandlet indberetningerne/indbetalinger.

Det afhænger af, hvilken type orlov der er tale om. Hvis det er en barselsorlov, hvor der udbetales delvis løn, skal der afregnes feriepenge af den sædvanlige løn (beregnes på de seneste 4 ugers normal løn, før overgang til nedsat løn). Hvis der er tale om andre former for orlov, skal der kun beregnes 12,5 % af den ferieberettiget løn.

Medarbejderen har ikke krav på ferie eller feriepenge fra arbejdsgiver, hvis de er på 100 % barselsdagpenge.

Samtidigheds-ahva-for-noget?

Den 1. september 2020 trådte en ny ferielov i kraft. Den største ændring med den nye ferielov er, at vi er gået fra at have 'forskudt ferie' til 'samtidighedsferie'.

Bliv klogere her