Nutidens rekruttering 

 

Organisationens vigtigste ressource.

Skrevet af: Anders René Andersen, Managing Director (Tidl. Director HR & Legal) i Visma Enterprise

 

Hvilken ressource er organisationens vigtigste?

Nogen vil måske svare: teknologien. Den er også så småt begyndt at overtage flere og flere af vores opgaver. Vi er dog ikke kommet dertil, hvor teknologien helt har overtaget vores job. Vores svar til spørgsmålet er, at medarbejderne stadig er - og fortsat vil være - organisationens vigtigste ressource.

HR besidder derfor en særdeles vigtig opgave i at få fat i de rigtige medarbejdere og ikke mindst også i at fastholde dem. Heri ligger et arbejde, som også kræver et kendskab til relevante kandidaters behov og præferencer, når det kommer til valg af arbejdsplads.

 

Beskæftigelsens betydning for rekrutteringsprocessen

Noget, der kan have medindflydelse på kandidaters krav til en kommende arbejdsplads, er, hvor kræsne de kan tillade sig at være. Er der en høj eller lav efterspørgsel af medarbejdere i netop deres fagfelt?

Opsvinget har for tiden godt fat i dansk økonomi, og det har i høj grad påvirket beskæftigelsen positivt. En stigning i beskæftigelsen er blandt andet et tegn på, at virksomheder fortsat er i stand til at rekruttere medarbejdere. Men stigningen resulterer også i et fald af ledige ressourcer på arbejdsmarkedet, hvilket gør, at tilgængeligheden af foretrukne kandidater mindskes (i nogle faggrupper mere end andre naturligvis).

Hyppigere jobskifte - færre jubilæer

Udover at beskæftigelsen er i top, så ses der også en tendens, der viser, at 10, 15 og 25 års jubilæer inden for den nærmeste fremtid bliver en sjældenhed. Det skyldes ikke, at vi bliver mindre festlige, men det skyldes, at vi danskere foretager jobskifte som aldrig før. Vi er generelt blevet mere villige til at tage chancen og skifte det gamle arbejde ud med nye udfordringer i håbet om konstant udvikling. En tendens, der særlig ses blandt unge under 35 år. Undersøgelser viser, at vi er i top tre blandt lande i Europa, når det kommer til jobskifte - og der er udsigt til endnu hyppigere skift i fremtiden.

Men hvordan sørger vi så for, at vi finder og fastholder de helt rigtige medarbejdere, når tilgængeligheden til dem er blevet svære og kravene til arbejdspladsen større? Det er der nok ikke et entydigt svar på - men vejen til de rigtige medarbejdere kan uden tvivl effektiviseres.

Tre essentielle rekrutteringstendenser

For at nå frem til de rigtige medarbejdere er det vigtigt at kende til arbejdsmarkedets krav og tendenser, som blandt andet består af de to ovennævnte forhold. Nedenfor får du tre essentielle rekrutteringstendenser, som netop lever op til nutidens arbejdsmarked.

 

1. Rekrutteringsoplevelsen er vigtigere end aldrig før

Der ses en øget tendens til, at jobsøgende forventer mere af selve rekrutteringsprocessen. Det er derfor vigtigt, at der lægges en indsats i at give dine ansøgere en god oplevelse af rekrutteringen hos netop jer. Risikoen ved en mindre god ansøgnings- og rekrutteringsproces, såsom manglende svar på en ansøgning, kan resultere i dårlig omtale.

En måde, ansøgningsprocessen kan effektiviseres på, er ved at:

  • skabe et interessant og fængende jobopslag
  • skabe en let og intuitiv ansøgningsproces, evt. ved hjælp af få klik i rekrutteringssystemet
  • sørge for, at alle ansøgere får hurtigt svar på deres ansøgning, og at de bliver holdt opdateret om, hvor langt de er i processen.

 

2. Ny generation - nye krav til arbejdsmarkedet

En ny generation er godt i gang med at indgå i arbejdsmarkedet - de såkaldte “Millennials”. Millennials er personer født mellem 1980 og 2000, og deres højeste prioritet er ikke nødvendigvis stabilitet på arbejdspladsen. Når det kommer til valg af arbejdsplads, vægtes udfordringer og muligheder for kompetenceudvikling derimod højt. Denne generation er også digitale indfødte, som betyder, at de er vant til konstant at være en del af et større fællesskab, og derfor vægter et stærkt samarbejde i et team højt, hvor de fagligt kan sparre og blive udfordret.

Det er derfor vigtigt, at I som arbejdsgivere tænker disse ønsker ind i det, som I tilbyder - hvis I altså ønsker at tiltrække denne generation.

 

3. Show it - don’t tell it

En vigtig indsats inden for employer branding er gennemsigtighed. Gennemsigtighed gør det nemmere for kandidaten at gennemskue din virksomheds værdier. På den måde kan kandidaten hurtigere afgøre, hvorvidt jeres virksomhed er et sted, som personen ønsker at være, inden der sendes en ansøgning. Det sparer kandidaten for tid og jer for unødvendige ressourcer i rekrutteringsprocessen.

Employee advocacy er en forholdsvis ny disciplin, der i sin enkelhed går ud på, at virksomheder aktivt gør deres medarbejdere til digitale ambassadører, der hjælper med at dele organisatoriske budskaber på egne sociale medier. Da mennesker stoler på mennesker frem for brands, giver disciplinen ret god mening. Og så er det med til både at skabe gennemsigtighed og understøtte employer brandingindsatsen. Man skal dog være opmærksom på, at denne form for viden “indefra” stiller krav til, at organisationer ikke bør brande sig ”bedre”, end hvad de er.

En anden måde gennemsigtighed også kan opnås på, er med videoformatet. Video er blevet et hit i samtlige kommunikative sammenhænge, og det er der god grund til. 

Hjernen har meget nemmere ved at opfange og forstå budskaber gennem video frem for brugen af ren tekst. Videoer i rekrutteringsprocessen er også noget, der kan medvirke til at skabe gennemsigtighed. En video gør det muligt, at kandidaten hurtigere kan danne sig et indtryk af både arbejdspladsen og kommende kollegaer, som effektiviserer rekrutteringsprocessen.

 

 

“Der er konkurrence om de bedste kandidater, og derfor må der ikke være for lang ventetid i processen. Vi er som mennesker i det hele taget utålmodige og ønsker hurtige svar, og derudover er der risiko for, at kandidaten kan blive tilbudt et andet job i mellemtiden”

Anders René Andersen, Managing Director i Visma Enterprise

 

Har I en brugervenlig og online rekrutteringsproces i dag?

 

Læs mere om EasyCruit rekrutteringssystemet

Måske vil du også være interesseret i...