Forstå værdien af en feriedag

Derfor er værdien af en feriedag vigtig at kende til

Værdien af en feriedag er vigtig at kende til - både for virksomheden og medarbejderen. For medarbejderen handler det oftest om retten til og muligheden for at holde fri med løn. For virksomheden handler det derimod om at holde styr på det finansielle.

Med den nye ferielov følger samtidighedsferie, som betyder, at vi kan afholde ferie samtidig med, at vi optjener den. Det betyder også, at medarbejdere får brug for feriepengene hyppigere og mere uregelmæssigt end ved den gamle ferielov. Den nye ferielov gør derfor udregningen af værdien af en feriedag en anelse mere kompleks.

Har I timelønnede?

Så giver den nye ferielov jer lidt ekstra at holde styr på i forhold til at få beregnet og afregnet feriepengene korrekt til feriekonto. Lønnen for en timelønnet medarbejder kan variere for hver lønperiode. Derfor vil værdien af en feriedage også variere måned for måned. Dette gør, at værdien af en feriedag ikke altid har samme værdi.

Læs med nedenfor og find frem til, hvad værdien af en feriedag er

Husk...

...at du som medarbejder med feriegodtgørelse altid kan se hvor mange feriedage samt feriepenge, du har til rådighed via Borger.dk.

For funktionæransatte

En funktionæransat (en ansat med løn under ferie) opsparer 2,08 feriedage pr. måned. Ved afholdelse af ferie vil medarbejderen modtage sin normale månedsløn. Hvis medarbejderen afholder ferie uden ret til betaling fradrages 4,8 pct. af månedslønnen for hver feriedag.

Da man, som ansat med løn under ferie, blot får udbetalt sin almindelig løn ved ferieafholdelse, er det oftest ikke væsentligt at kende den aktuelle værdi af sin ferie. 

Fratræder medarbejderen sit job vil værdien af den opsparede ferie dog være relevant, da arbejdsgiveren skal lave en optælling af de optjente feriedage, og beregne feriegodtgørelse for disse. Feriegodtgørelsen beregnes som 12,5 % af den løn, hvor feriedagene er optjent. Efter arbejdsgiverens beregning skal pengene indberettes og indbetales til FerieKonto senest den sidste hverdag i fratrædelsesmåneden. 

Et overslag over værdien af en feriedag kan findes ved at dividere 12,5 % af månedslønnen med 2,08 feriedage. 

For timelønnede medarbejdere

En timelønnet medarbejder opsparer, ligesom en funktionæransat, også 2,08 feriedage og 12,5 % i feriepenge pr. måned. Det, som gør det mere kompleks at beregne værdien af en feriedag for en timelønnet, er, at antal timer og derfor også løn kan variere måned for måned.

Værdien af en feriedag for en timelønnet medarbejder kan derfor beregnes ved at dividere de optjente (og endnu ikke udbetalte) feriepenge med antal restferiedage. Derudover skal man være bevidst omkring, at der kun kan afholdes hele feriedage.

Eksempler på udregning for timelønnede

En timelønnet medarbejder starter i arbejde 1. september og har 150 timer til en værdi af 200 kr. pr. time denne måned, som bliver til en løn på 30.000 kr. (150x200). Heraf beregnes der 3.750 kr. til feriepenge (12,5 % af 30.000)

I oktober har den timelønnede medarbejder 100 timer af en værdi til 200 kr. pr. time, som svarer til en løn på 20.000 kr. (100x200). Heraf beregnes der 2.500 kr. til feriepenge (12,5% af 20.000). 

Medarbejderen vil gerne holde ferie i oktober. Da medarbejderen har optjent 2,08 feriedag fra september måned, har medarbejderen 2 hele feriedage tilgængelig. Værdien af en feriedag er derfor det samlet antal feriepenge (3.750 kr.) divideret med 2,08 feriedag, som er 1.802,88 kr.

Ved at holde 2 feriedage i oktober kan medarbejderen derfor få 3.605,77 kr. udbetalt af sit samlet antal feriepenge (1.802,88kr. x 2 feriedage).

Der overgår derfor 0,08 feriedag og de resterende 144,23 kr. i feriepenge til de efterfølgende måneder.

Medarbejderen ønsker igen at holde ferie i november måned. Da medarbejderen har optjent 2,08 nye feriedage i oktober måned samt har 0,8 feriedag tilovers fra september måned, har medarbejderen nu 2,16 feriedage. Derfor har medarbejderen også i denne måned 2 hele feriedage klar til afholdelse.

Da medarbejderen har optjent 2.500 kr. i feriepenge i oktober, kan dette beløb lægges sammen med de resterende 144,23 kr, hvor værdien af en feriedag i november derfor vil være 1271,3 kr. (2.644,23 kr./2,08 feriedage).

Ved at holde 2 feriedage i oktober kan medarbejderen derfor få 2542,4 kr. udbetalt i november af sit samlet antal feriepenge (1271,3 kr. x 2 feriedage). Der overgår derfor 0,16 feriedage samt 101,8 kr. i feriepenge til de efterfølgende måneder.

Ønsker medarbejderen kun at holde ferie i november, skal det samlet antal feriepenge fra september og oktober lægges sammen, samt det samlet antal feriedage. Det vil sige, at medarbejderen har 6.250 kr. stående i feriepenge (3.750 kr. + 2.500 kr) og 4,16 feriedage (2,08 x 2 feriedage), hvilket vil sige 4 hele dage at holde ferie for i november. Værdien af en feriedag i november er derfor 1.502 kr. (6250 kr. / 4,16 feriedage).

Ved afholdelse af de 4 feriedage kan medarbejderen derfor få 6009,6 kr. ubetalt i november af sit samlet antal feriepenge (1.502 kr. x 4 feriedag). Der overgår derfor 0,16 feriedag samt 240,4 kr. i feriepenge til de efterfølgende måneder.

Har du styr på, hvad 'ferie på forskud' går ud på?

Som følge af den nye ferielov kan arbejdsgivere indgå en aftale med sine medarbejdere om, at de kan afholde dele af deres ferie allerede før, at medarbejderne har optjent den. Men ferie på forskud kommer med nogle krav...

Bliv klogere her