Serviceabonnement tilpasset jeres behov

Se jeres muligheder

 

 View this page in English

Flere muligheder og mere indhold

Fra 1. februar 2024 Har vi opgraderet vi vores serviceabonnementer. Det betyder, at I fremover kan vælge mellem fire abonnementer afhængigt af jeres behov og ønskede serviceniveau. Derudover har vi tilføjet en række nye services til flere af vores serviceabonnementer. Se jeres muligheder herunder. 

Ændringen af jeres serviceabonnement påvirker ikke andre ydelser eller den pris, I betaler for at få produceret lønsedler i dag.

Prisen følger jeres størrelse

Den månedlige pris for jeres serviceabonnement blev fra 1. februar 2024 variabel. Den består nu af en grundpris og en pris pr. lønbrev baseret på antallet af lønsedler i den forudgående måneds ordinære lønkørsel. I modtog den første faktura ved udgangen af februar 2024. 

BEMÆRK: Antallet af medarbejdere anført på din faktura er baseret på jeres løntransaktioner. En medarbejder tæller ikke dobbelt - uanset om de er 14-dagslønnet eller har fået udbetalt en bonus i den pågældende måned.

Forstå jeres faktura

På jeres faktura er der angivet det valgte abonnement samt hvor mange medarbejdere, der indgår i den variable beregning. Antal medarbejdere er opgjort baseret på deres løntransaktioner, som inkluderer specifikke lønarter relateret til A-Skat, AM-bidrag, og barselsudbetalinger. En medarbejder tæller ikke dobbelt - uanset om de er 14-dagslønnet eller har fået udbetalt en bonus i den pågældende måned. Ingen supplerende lønkørsler tæller med.

Medarbejdere der kun modtager en enkelt lønseddel med en slutopgørelse, for eksempel ved fratrædelse, inkluderes ikke i den variable beregning. Se et eksempel på beregningsgrundlaget for Professional-abonnementet

Beregn prisen for jeres serviceabonnement

Angiv antallet af lønsedler fra sidste måneds ordinære lønkørsel og vælg den løsning, der passer til jeres forretning. 

Husk, at prisen bl.a. afspejler jeres antal af lønsedler, hvorfor prisen følger evt. op- og nedgang i antal lønsedler i jeres lønkørsler.
Ændringen af serviceabonnementet påvirker IKKE andre ydelser og services samt priserne på disse.

Se eksempel på beregningsgrundlag for Professional-abonnement

 

Uddybende beskrivelse af serviceabonnementernes indhold

 Find den samlede oversigt i bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service & Support på Visma Community

Systemer og services bliver løbende tilpasset for at kunne understøtte fx ny, relevant lovgivning samt forbedringer af brugeroplevelsen.

Hold dig opdateret via vores nyhedsbreve. Vi har to forskellige:

Visma Update er målrettet brugerne af vores løsninger. Her deler vi nyheder og info om releases, tips og tendenser hver anden uge. 
Tilmeld dig Visma Update her

Visma Insights er målrettet beslutningstagerne i jeres virksomhed. Her deler vi trends og tendenser samt vores viden om digitalisering, ledelse, HR- og forretningsstrategi m.m.
Tilmeld dig Visma Insights her

Adgang til vores kundeforum Community med information om:

  • Kurser
  • Vigtige datoer og deadlines
  • Tips og tricks til at få mest muligt ud af vores løsninger og services
  • Ændringer og opdateringer i systemet, fx drift- og releaseinformation
  • Relevante lovændringer
  • Vejledninger
  • Driftinformation
  • Udveksling af tips og tricks kunder imellem

Find hjælp direkte fra systemerne via et online hjælpecenter eller vejledninger. Få hjælp til alle dine løsninger fra Visma Enterprise via kundeportalen, Visma Community.

Få adgang til certificeringer og revisionserklæringer, der relaterer sig til jeres produkter og services.

I har adgang til vores dygtige konsulenter i vores kundecenter via telefon og ved oprettelse af sager afhængig af valg af serviceabonnement. Bemærk: gælder ikke abonnementet Basic.

Kom foran i køen på telefonen og på supportsager med 'fast track'.

Fri adgang til Visma Enterprises kurser. Mulighed for online eller fysisk deltagelse afhænger af jeres abonnement. Kursuskataloget kommer til også at omfatte emner som personalejura, trivsel og organisationsudvikling m.m.

Fri deltagelse på webinarer. Eksempler på indhold er videndeling og tips og tricks til brug af systemerne ved vores konsulenter, eller vigtig viden om HR jura eller IT-sikkerhed og lignende.

Få en årlig gennemgang af jeres systemopsætning og processer, der sikrer, at I bruger systemet med størst muligt udbytte.

Modtag rapport om HR trends og tendenser med konkrete tips og anbefalinger.

Få rabat på konsulenttimer. Rabattens størrelse afhænger af jeres serviceabonnement. Se oversigten ovenfor.

Mulighed for at få sparring og rådgivning i forbindelse med optimering af processer, som Visma Enterprises løsninger og services kan understøtte.

Visma Enterprise initierer løbende opfølgning med en dedikeret strategisk rådgiver, hvor der følges op på samarbejdet.

Få en fast personlig konsulent, der med kendskab til jeres forretning og systemopsætning kan hjælpe med fx analyser, systemtilpasning og personlig assistance.

Adgang til rådgivning af juridisk og informationssikkerhedsmæssig karakter inden for Visma-suiten 2-4 timer årligt alt efter abonnement.

Få mulighed for at tilpasse aftalevilkår inklusiv løbende opfølgning på de individuelle og særlige vilkår.

Vi rækker ud i tilfælde problemer eller hændelser, der kræver jeres opmærksomhed. Det kan være lønkørsler, der ikke er godkendt og lignende. Lancerer vi ny funktionalitet, der vil gavne jeres processer, rækker vi også ud for at hjælpe jer igang.
Er lønafviklingen outsourcet til os, holder vi også øje med fx forkerte indberetninger m.m. 

Få adgang til et sikkert, ekstra miljø til Visma Løn, Datahub og/eller Automatisk Import, hvor I kan teste ændringer, der ikke påvirker jeres normale systemopsætning.

FAQ

Svar: Nej, det er kun prisen for selve serviceabonnementet, der ændrer sig. Opgraderingen af serviceabonnementerne berører ikke andre ydelse og services og erstatter kun jeres nuværende abonnement. Selve lønbrevsprisen vil altså være den samme.

Svar: Ja, det kan I sagtens. Inden den 15. i en måned kan I opgradere jeres abonnement med start den 1. i den efterfølgende måned. Anmodninger om ændring af abonnement modtaget efter den 15., vil træde i kraft efter løbende måned plus en måned til den første. Ønsker I at nedgradere jeres abonnement, afgøres startdatoen i henhold til vilkårene angivet i Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service & Support.

Svar: Vi vil altid gerne rådgive om vores ydelser. Ring til vores konsulenter enten direkte eller på 88 97 97 97, og så hjælper vi jer. 

Svar: I skifter abonnement her ved at vælge det abonnement, I ønsker.

Svar: Du kan inden den 15. i en måned opgradere dit abonnement med start den 1. i den efterfølgende måned. Anmodninger om ændring af abonnement modtaget efter den 15., vil træde i kraft efter løbende måned plus en måned til den første. Ønsker I at nedgradere jeres abonnement, afgøres startdatoen i henhold til vilkårene angivet i Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service & Support

Svar: I kan frit vælge et abonnement med færre services, dermed reduceres prisen også. I kan inden den 15. i en måned opgradere jeres abonnement med start den 1. i den efterfølgende måned. Anmodninger om ændring af abonnement modtaget efter den 15., vil træde i kraft efter løbende måned plus en måned til den første. Ønsker I at nedgradere jeres abonnement, afgøres startdatoen i henhold til vilkårene angivet i Bilag 3 - Ydelsesbeskrivelse - Service & Support.

Svar: Ja, det kan man sagtens. Man skal blot betale den pris, som hvert enkelt kursus koster.

Svar: Ja, hvis webinaret er gratis. Ellers kan du som som i dag købe en plads på både kurser og webinarer.

Svar: I kan beregne jeres pris ud fra antallet af lønsedler i den ordinære lønkørsel. Tallet kan I finde i rapporten 'Følgeseddel'. Har I 14-dags lønnede, vil de kun tælle med en gang.

Svar: På din faktura er der angivet dit valgte abonnement samt hvor mange medarbejdere, der indgår i den variable beregning. Antal medarbejdere er opgjort baseret på deres løntransaktioner, som inkluderer specifikke lønarter relateret til A-Skat, AM-bidrag og barselsudbetalinger. En medarbejder tæller ikke dobbelt - uanset om de er 14-dagslønnet eller har fået udbetalt en bonus i den pågældende måned. Ingen supplerende lønkørsler tæller med.

Medarbejdere der kun modtager en enkelt lønseddel med en slutopgørelse, for eksempel ved fratrædelse, inkluderes ikke i den variable beregning.

Se et eksempel på beregningsgrundlaget for Professional-abonnementet

Svar: Når den variable del af serviceabonnementet beregnes, identificeres antal unikke medarbejdere, der har modtaget løn i en given måned. Dette sker ved at samle månedlige eller 14-dages udbetalinger (ydelse 21 og 22), for at sikre, at hver medarbejder kun tælles én gang. Unikke medarbejdere identificeres baseret på deres løntransaktioner, som inkluderer specifikke lønarter relateret til A-Skat, AM-bidrag, og barselsudbetalinger.

Medarbejdere der kun modtager en enkelt lønseddel med en slutopgørelse, for eksempel ved fratrædelse, inkluderes ikke i den variable beregning.

Svar: Nej, det ikke muligt at fravælge et serviceabonnement. Hvis I er i tvivl om hvilket abonnement, der bedst matcher jeres behov, så kontakt vores konsulenter. Kontaktinformationer kan findes her.

Svar: Hvis I gerne vil vide mere om de forskellige serviceabonnementer og få rådgivning til at vælge, så er I velkomne til at ringe til os.

Er I bruger af Visma Løn så ring på telefon 88 97 97 00.

Har I outsourcet lønopgaven, så ring til jeres lønkonsulent på telefon 88 97 97 10.

Svar: Nej, det har det ikke. En medarbejder tæller ikke dobbelt uanset, om de er 14-dagslønnet eller har fået udbetalt en bonus i den pågældende måned. Ingen supplerende lønkørsler tæller med.

Svar: Vi udvider vores kursuskatalog til også at omfatte flere kurser inden for personalejura, trivsel og organisationsudvikling m.m. Der vil altså ikke kun være kurser om løn.

Svar: Hvis I har flere kundeforhold på et CVR-nummer, har I tidligere haft et abonnement pr. kundeforhold. Det skal I ikke længere have. Fremadrettet skal I kun vælge et abonnement, der går på tværs af alle jeres kundeforhold.

Svar: Vi har valgt at bruge dette tal som beregningsgrundlag, da det giver os det mest retvisende billede i forhold til antallet af aktive medarbejdere i jeres virksomhed.

Svar: Hvis I har serviceabonnementet Professional eller Premium, så kan I deltage i alle typer kurser (såvel fysiske som online) uden beregning - også årsmødet. For deltagelse uden beregning skal I have abonnementet Professional eller Premium på datoen for kursets afholdelse. 

Har I serviceabonnementet Standard, så har I fri adgang til alle online kurser. For deltagelse uden beregning på vores online kurser, skal I have abonnementet Standard, Professional eller Premium på datoen for kursets afholdelse. 

Der er ikke en begrænsning på antallet af deltagere.

Svar: Det er desværre ikke muligt, at benytte telefonsupporten med et Basic abonnement. Ønsker I hjælp fra en konsulent, så skal I booke mindst én time med konsulent. Prisen vil være den til enhver tid gældende timepris for konsulentassistance.

Kontakt os

Skal I bruge hjælp til at vælge det rigtige serviceabonnement? Ring til os, så tager vi en uforpligtende snak om, hvilken løsning der matcher jeres forretning.
 

Er I bruger af Visma Løn så ring på telefon 88 97 97 00.

Har I outsourcet lønopgaven, så ring til jeres lønkonsulent på telefon 88 97 97 10.

Personer taler om deres behov til nyt lønsystem