Serviceabonnement tilpasset jeres behov

Se abonnementer

Flere muligheder og nyt indhold

Fra 1. februar 2024 opgradrer vi vores udbud af serviceabonnementer og indholdet. Det betyder, at I fremover kan vælge mellem fire abonnementstyper afhængigt af jeres behov og ønskede serviceniveau. Derudover har vi tilføjet en række nye services til flere af vores abonnementer, som du kan se af oversigten nedenfor.

Prisen matcher jeres størrelse

Fremadrettet vil prisen for jeres serviceabonnement være variabel. Den består af en grundpris og en fast pris pr. lønbrev i den forudgående måneds ordinære lønkørsel.

 

 

Beregn jeres pris

Skriv antal medarbejdere i jeres virksomhed og vælg den løsning, der passer til jeres forretning.

Uddybende forklaringer på serviceabonnementernes indhold

Her kan du læse beskrivelser af abonnemmenternes indhold.

Opdatering og løbende vedligeholdelse af produkter og Services i forhold til relevant lovgivning og den almindelige teknologiske udvikling *.

*) Omfatter ikke den løbende vedligeholdelse af Finansmodulet (standardoverenskomst mellem Finansforbundet og Finanssektorens Arbejdsgiverforening).

Elektronisk nyhedsbrev hver anden uge med information om releases, nyheder, tips og tendenser mv. 

Tilmelding: https://www.visma.dk/hrm/nyhedsbrev/

En kundeportal med adgang til information om:

  • Kurser
  • Vigtige datoer og deadlines set i relation til lønbehandling
  • Ændringer i forbindelse med opdatering af systemet, fx drifts- og release information
  • Relevante lovændringer.

Samt adgang til:

  • Vejledninger i brug af systemet
  • Idébank
  • Udveksling af tips og tricks mellem kunder.

Online vidensdeling vedr. releases og omkring brugen af, og funktioner i Visma Enterprises systemer og services.

Adgang til online hjælpecenter og Visma Community med  information om de nyeste og væsentligste elementer i releases samt guides og vejledninger  til brug og opsætning i Visma Enterprises produkter og services.

Kunden har adgang til relevante certificeringer og revisionserklæringer, der relaterer sig til det specifikke produkt.

Kunden kontaktes ved hændelser såsom:

  • Ved lønkørsler der er kørt frem men ikke godkendt. Hertil trækkes en rapport den sidste hverdag i måneden. 
  • I tilfælde af input fejl oprettet af Kunden, hvor data grundet dette ikke kan videreføres til 3. part. 

Ved hændelser der vedrører pengeoverførsler, kontakter Visma Enterprise Kunden senest 2 timer efter, hændelsen er konstateret af Visma Enterprise (indenfor åbningstiden).

Skal Visma Enterprise hjælpe med løsning af ovenstående, faktureres efter de til enhver tid gældende priser.

Kundens kontaktpersoner  har adgang til fri hotline (se nedenfor) via telefon og sager afhængig af valg af serviceabonnement. 

Support består af overordnet vejledning i brug af systemet og er afgrænset i forhold til konsulentassistance som er beskrevet i afsnit under ‘Supplerende service og supportydelser’. Opgaver som bestilles til udførelse er således ikke omfattet, men faktureres efter gældende priser. 

Ved anvendelse af vores support, vil man blandt andet kunne få generel vejledning i brug af systemet, kundespecifik vejledning i brug af systemet og “her og nu” hjælp til, hvordan kunden selv skal anvende og navigere rundt i systemerne. 

Det er en forudsætning for Kundens brug af support, at Kunden før henvendelse har gjort sig bekendt med Vismas vejledninger, kurser og webinarer mv. Kunden har således et ansvar for løbende at sætte sig ind i ovennævnte således, at Kunden selv kender til systemets opsætning og muligheder mv. 

Såfremt sagen der bliver ringet om kræver yderligere hjælp, mere detaljeret undersøgelser e.lign. så vil Kunden blive henvist til brug af konsulentassistance. 

Sager/tickets oprettes via Visma kunde.

Telefonnr. og åbningstider findes på Visma Kundeportal. 

Serviceabonnementet Professionel og Premium har herudover fast track på telefonkø.

En årlig gennemgang af systemopsætning og processer ved brug af Visma Enterprises systemer. Kunden og konsulenten aftaler forud for serviceeftersynet, hvilket produkt der tages afsæt i. Serviceeftersynet kan vare op til 4 timer og finder sted via et online møde. Resultaterne fra Serviceeftersynet fremsendes efterfølgende til Kunden.

Kundens sager prioriteres og håndteres med fortrinsret over andre kunder uden “fast track” ved Visma Enterprises systemer. 

Sager oprettes via Visma Community.

Kunden kan så vidt muligt tale med den samme konsulent i forbindelse med analyser, tilpasninger og vedligeholdelse i relation til Kundens enkelte system. Herved opnår Kunden, at den pågældende konsulent oparbejder et indgående kendskab til Kundens system, interne forretningsgange, organisation mv. Kunden kan således anvende den pågældende konsulent som sparringspartner i relation til udarbejdelse af f.eks. løn- og personale specifikke tiltag hos Kunden. 

Ved behov for kontakt til personlig konsulent kontaktes kundeservice.

Timeforbrug faktureres særskilt i henhold til det relevante serviceabonnement. 

Kontakt i forbindelse med den daglige drift (ved akut hjælp og almindelig brug af løsningen) skal dog fortsat ske til kundeservice.

Adgang til sparring og rådgivning ifm. organisatoriske overvejelser og optimeringer af Kundens brug af produkter. 

Ydelsen kan benyttes x gange pr. kalenderår af op til 1 times varighed.

Fri adgang til Vismas kurser online og fysisk.

Rabat på til enhver tid gældende listepris.

Adgang til assistance vedr. Vismas produkter og ydelser ift. compliance inden for relevant lovgivning og implementeret it-sikkerhed. (2-4 timer/gange om året). Anmodning om assistance skal sendes via Visma Community, hvorefter Kunden bliver kontaktet inden for 5-10 Arbejdsdage, hvor tidspunkt for assistance aftales mellem Parterne.  

Såfremt at kunden har behov for at tilkøbe yderligere assistance, faktureres dette efter den til enhver tid gældende listepris på teknisk support.

Visma Enterprise initierer løbende opfølgning med en dedikeret strategisk partner, hvor der følges op på samarbejdet. Dette aftales individuelt mellem kunden og den strategiske partner.

Mulighed for at forhandle kundetilpasset forhold til aftalebilag.

Mulighed for at få etableret et testmiljø, der giver mulighed for at afprøve ændringer i et sikkert miljø, der imiterer og ikke kompromitterer produktionsmiljøet.

FAQ

Svar: Ja, det kan I sagtens. Indtil den 15. januar 2024 kan I frit og kvit vælge det abonnement, der passer til jeres behov.

Svar: Hvis I ikke selv vælger et serviceabonnement inden 15. januar 2024, så vil I overgå til det abonnement, som fremgår af informationsbrevet, I har modtaget i e-Boks i oktober 2023.

Svar: I skifter abonnement her ved at vælge det abonnement, I ønsker.

Svar: Vi vil altid gerne rådgive om vores ydelser. Ring til vores konsulenter og så hjælper vi jer.

Svar: Nej, det ikke muligt at fravælge et serviceabonnement. Hvis I er i tvivl om hvilket abonnement, der bedst matcher jeres behov, så kontakt vores konsulenter.

Svar: Hvis du gerne vil vide mere om de forskellige serviceabonnementer og få rådgivning til at vælge, så kan du udfylde formularen, og vi vil kontakte dig hurtigst muligt.

Kontakt os

Skal du bruge hjælp til at vælge det rigtige serviceabonnement? Udfyld formularen, så tager vi en uforpligtende snak om, hvilken løsning der matcher jeres forretning.