Elever under den nye ferielov

Har I styr på suppleringsreglerne for elever?

Den nye ferielov har krævet og kræver stadig tilvænning for landets virksomheder. Og ikke nok med, at man som leder og administrativ medarbejder skal forstå den nye lov, så skal man også forholde sig til suppleringsregler, som blandt andet gør sig gældende for elever og lærlinge.

Nedenfor får du en gennemgang af de generelle regler for elever under ny ferielov. Er din virksomhed underlagt en overenskomst eller lignende, kan øvrige regler gøre sig gældende. 

Særregler for elever og lærlinge

Elevers særlige rettigheder er videreført til den nye ferielov. På grund af de nye regler om samtidighedsferie, bør I dog være særligt opmærksom på reglerne om elevers ret til ferie, herunder optjening, tildeling og afholdelse. 

Elever og lærlinge har ligesom andre medarbejdere ret til 5 ugers betalt ferie pr. ferieår, som skal afholdes inden for ferieafholdelsesperioden, som går fra 1. september til den 31. december året efter. Der, hvor elever og lærlinge er ramt af særregler, er i forhold til måden, de får tildelt feriedagene på. 

Løn under ferie

Når elever og lærlinge holder ferie, har de ret til deres elevløn. Har eleven eller lærlingen ved opstarten allerede optjent ferie, skal virksomheder som udgangspunkt supplere op, med mindre det er en fortsættelse i samme virksomhed.

Tildeling af feriedage afhænger af ansættelsens start

Når en elev eller lærling starter, skal I som arbejdsgiver supplere op med feriedage, så eleven/lærlingen også sikres 5 ugers betalt ferie i første ansættelsesår.

Antallet af feriedage, I skal supplere op med, afhænger af, hvornår i ferieårets optjeningsperiode ansættelsen begynder.

Ferieårets optjeningsperioden går fra 1. september til 31. august året efter.

1. juli - 1. september

Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, gælder reglerne for samtidighedsferie fra opstarten af. Det vil sige, at:

  • Eleven/lærlingen optjener 2,08 feriedag pr. måned, som bliver tilgængelig i den efterfølgende måned

2. september - 31. oktober

Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode, skal der fra ansættelsens start tildeles:

  • 5 ugers betalt ferie i indeværende ferieår

1. november - 30. juni

Bliver en elev eller lærling ansat i denne periode i, skal der fra ansættelsens start tildeles:

  • 3 ugers betalt hovedferie
  • 5 dages betalt ferie, hvis virksomheden holder kollektiv ferielukket før hovedferien

Kan du beregne værdien af en feriedag?

Værdien af en feriedag er vigtig at kende til - både for virksomheden og medarbejderen. For medarbejderen handler det oftest om retten til og muligheden for at holde fri med løn. For virksomheden handler det derimod om at holde styr på det finansielle.

Sådan gør du

Måske vil du også være interesseret i...