Sådan bliver ferietillægget udbetalt

Medarbejdere, som holder ferie med løn, har krav på at få udbetalt 1 procent af den ferieberettigede løn i ferieåret.

Måden, som virksomheder kan udbetale ferietillægget på, har dog delvis ændret sig efter den nye ferielov blev indført: Virksomheder kan stadig vælge at udbetale ferietillægget, når medarbejderen afholder ferien. Nu kan ferietillægget også udbetales to gange årligt i stedet for den tidligere årlige udbetaling.

Den nye ferielov og udbetaling af ferietillæg

Under den gamle ferielov har de fleste virksomheder udbetalt ferietillægget én gang årligt - typisk i starten af ferieåret. Men under den nye ferielov kan virksomheder ikke længere udbetale ferietillægget én gang årligt. Ferietillægget kan derimod udbetales på to måder, som vi lister nedenfor.

Virksomheder vælger selv, hvilken af to nedenstående udbetalingsmuligheder de vil anvende.

To muligheder for udbetaling af ferietillæg:

1. Ferietillægget udbetales med den afholdte ferie

Virksomheder kan vælge at udbetale ferietillægget løbende, når medarbejderen afholder ferie.

2. Ferietillægget udbetales to gange årligt

Ønsker virksomheder ikke at udbetale ferietillægget løbende med den afholdte ferie, er det i stedet muligt at udbetale ferietillægget over to gange i ferieåret.

De to årlige udbetalinger

Vælger virksomheder at udbetale ferietillægget to gange årligt, er det - efter ferieloven - fastsat med hvilke lønudbetalinger, at ferietillægget skal udbetales:

Første udbetaling:

Udbetaling skal komme med lønnen for maj måned, som dækker over ferietillæg fra perioden 1. september til 31. maj.

Anden udbetaling:

Udbetaling skal komme med lønnen for august måned, som dækker over ferietillæg fra perioden fra 1. juni til 31. august.

Hvorfor er den ene udbetaling større end den anden?

Den første udbetaling er størst af den årsag, at den ligger op til sommerferieperioden, hvor størstedelen af alle danskere bruger flest af deres feriedage.

Kan du beregne værdien af en feriedag?

Værdien af en feriedag er vigtig at kende til - både for virksomheden og medarbejderen. For medarbejderen handler det oftest om retten til og muligheden for at holde fri med løn. For virksomheden handler det derimod om at holde styr på det finansielle.

Sådan gør du

Måske vil du også være interesseret i...