Alt om den nye ferielov

Download e-bog

Få overblik over den nye ferielovs betydning for din virksomheds økonomi

Den nye ferielov vil påvirke virksomhedens økonomi. Der bliver udgifter, administrative byrder og likviditetsmæssige udfordringer, og der kommer lovbestemte kompensationer og muligheder for likviditetslettelser.

Som økonomichef skal du have et solidt overblik over de udfordringer og muligheder, loven byder på. Så du kan forberede dig til de nødvendige beslutninger undervejs i omstillingen.

Vores guide om den nye ferielov kan hjælpe dig med at få skabt det overblik, du har brug for.

I guiden får du overblik over:

  • Effekten af samtidighedsferie
  • Reglerne om indefrysning af feriemidler
  • Virksomhedens mulighed for at ’beholde’ de indefrosne midler
    • De mange faktorer der skal tages højde for ved beslutning om at beholde indefrosne midler eller betale straks
    • Skatteregler af særlig interesse i denne forbindelse
  • Overgangsperiodens faser og deadlines, hvad skal være klar hvornår
  • De udfordringer og ekstra arbejdsopgaver loven giver HR-funktionen og især lønadministrationen.