HR's teknologiske transformation

Skrevet af: Anders Andersen, Managing Director

Artificial Intelligence er et værktøj til bedre indsigt

Du har højst sandsynligt hørt begrebet før: Kunstig intelligens også kaldet AI (Artificial Intelligence). Det er blevet en af tidens største teknologiske tendenser, der går ind og påvirker organisationer på alle niveauer.

Avancerede analyser af virksomhedens store mængde af data er blevet en måde, virksomheder kan dokumentere beslutninger på. Det gør, at vi træffer beslutninger på et mere solidt og objektivt fundament frem for bare på mavefornemmelsen. Derudover kan kunstig intelligens gøre en del af organisationers arbejde langt hurtigere og mere sikkert, end vi mennesker nogensinde vil komme til at kunne gøre det - lige meget hvor mange års erfaring, vi har.

HR-afdelingen: Fra en administrativ til en proaktiv funktion

HR er midt i en transformation i måden, afdelingens opgaver bliver varetaget på. Et er, at der vil komme stigende krav til HR som følge af resten af organisationens udvikling. Noget andet er de fordele, som HR vil opleve i arbejdet med at analysere på deres data eventuelt med BI (Business Intelligence). 

Den klassiske HR afdeling er ofte kendt for meget administrativt arbejde. Med brugen af kunstig intelligens kan meget af det administrative arbejde allerede nu og endnu mere i fremtiden overtages af robotter.

Det vil give HR tid til at skabe mere proaktiv værdi udadtil i virksomheden. Blandt andet ved at være sparringspartnere for organisationens ledere, som understøtter medarbejderes engagement og dermed jobtilfredshed.

Byd HR's nye kollega velkommen: Robotten

Her får du et overblik over tre områder inden for HR funktionen, som kunstig intelligens allerede har været med til at effektivisere. Samtidig får du et kig i krystalkuglen i forhold til yderligere effektiviseringer ved brugen af kunstig intelligens. Sidst men ikke mindst holder vi det op imod de tre rekrutteringstendenser, som vi præsenterede i blogindlægget "Nutidens rekruttering".

Læs blogindlægget her

Tre måder kunstig intelligens kan effektivisere HR-funktionen:

1. Visualiser kompetenceudviklingen

I dette blogindlæg fremhæves kompetenceudvikling som en vigtig faktor, når - særlig yngre -  kandidater skal ud og vælge en arbejdsplads. Kompetenceudvikling kan understøttes med kunstig intelligens blandt andet ved brugen af BI (Business Intelligence - et værktøj, der kan lave avancerede analyser af data).

Medarbejdere vil blandt andet kunne få adgang til en side i deres HR-system, hvor de kan følge med i egne mål og “nøgletal” i forhold til deres performance. Et sådan BI værktøj kan medvirke til at skabe overblik over, hvor arbejdsindsatsen på hver enkelt medarbejder ligger - og måske bør ligge fremadrettet.

Samtidig er det en måde, medarbejderne kan få visualiseret deres performance og aktivt selv følge med i den. 

2. Valider jeres workforce planning

Mange virksomheder arbejder allerede med workforce planning og har måske endda gjort det længe. Workforce planning fungerer som en oversigt over virksomhedens medarbejdere og deres anciennitet. På den måde kan man få et billede af de rekrutteringsressourcer, der forventes af HR-afdelingen i nærmeste fremtid i forhold til afskedigelser og nye ansættelser. Ligeledes kan HR forberede de enkelte afdelinger på udsigter til eventuelle medarbejderafgange. 

Med kunstig intelligens kan man finde mønstre i store mængder af data og derved forudsige fremtidige hændelser mere præcist end tidligere muligt.

Det vil sige, at HR-afdelingen, med hjælp fra kunstig intelligens, vil kunne fremlægge en mere præcis plan for organisationen. HRs beslutninger understøttes på den måde med mere data og kan være med til at skabe tryghed for hele virksomheden. Som resultat bliver virksomheden bedre forberedt på fremtidige rekrutteringer, og det smitter også positivt af på rekrutteringsprocessen - også for kandidaterne.

 

3. Skab en intelligent rekrutteringsproces

Vi har talt med professor Daniel Hardt fra Copenhagen Business School, der blandt andet forsker og underviser i kunstig intelligens og machine learning. Han har givet sit syn på, hvad kunstig intelligens kommer til at betyde for HR-afdelingen. Han siger blandt andet, at: "I den nærmeste fremtid, tror jeg, at mange virksomheder kunne drage fordel af at bruge AI til at automatisere screeningfasen i ansættelsesprocesser”.

Derudover tror han på, at det inden for et årti eller to "ikke er utænkeligt, at det meste af processen vil være helt automatiseret for mange virksomheder. Jeg er dog ikke sikker på, at det vil være tilfældet for andre dele af HR-afdelingen.”

Et bud på en optimeret rekrutteringsproces med AI

Med udgangspunkt i Daniel Hardts udtalelser får du vores bud på en forenklet og optimeret rekrutteringsproces, der er varetaget af kollegaen - kontorrobotten. Nogle af de nævnte AI-muligheder er ikke blot fremtidsudsigter men en realitet i dag.

Adgang til kandidaterne

Med hjælp fra kunstig intelligens kan jobopslag enten blive slået op på relevante kanaler eller benyttes til at lave online research efter potentielle kandidater, som plejer at være en tidskrævende proces.

Gennemgang af ansøgninger

Med hjælp fra kunstig intelligens kan der skabes værktøjer til at grovsortere og kategorisere alle ansøgninger ud fra relevante kriterier. Det kan være smart i store ansøgningsrunder, hvor der kan komme mange ansøgninger, som uden hjælp fra kunstig intelligens skal læses igennem.

Hurtige svar til alle ansøgere

Når så alle ansøgningerne er kategoriseret, kan kunstig intelligens bruges i den indledende kommunikation til kandidaterne ved at udsende besvarelser til hver enkelte kandidat med hjælp fra en såkaldt chatbot.

Lad robotten videoscreene

Videoscreening er et værktøj, hvor virksomheder kan vurdere kandidater på få minutter. Men da det også vil være en tung proces at se små videoer af eksempelvis 100 ansøgere, vil kunstig intelligens kunne hjælpe med at fremhæve top 10 mest interessante kandidater ud fra relevante kriterier, der bliver sat op i forhold til den kandidat, der søges.

Mennesket i fokus

Herefter kan mennesket komme ind i billedet igen, hvor HR-medarbejderen hurtigere kan vurdere top 10 kandidater ud fra deres videoer. Om det er HR-medarbejderen eller 'robotten', der indkalder kandidater og sender svar til alle ansøgere, kan besluttes alt efter behov. På den måde bliver processen mere smidig og ansøgerne får hurtigere svar fra virksomheden.
Kunstig intelligens bidrager til en hurtigere rekrutteringsproces, hvilket lever op til en af de tendenser, du kan læse om i dette blogindlæg. En tendens, der peger på, at vi fremadrettet vil se hyppigere jobskifte blandt unge, hvilket gør en hurtigere, enklere og mere intelligent rekrutteringsproces til en nødvendighed. 

Mennesket er stadig en del af rekrutteringen - men med hjælp fra kunstig intelligens, vil processen gå hurtigere, og HR kan byde ind der, hvor robotterne kommer til kort, nemlig på det menneskelige plan. 

Måske vil du også være interesseret i...