Skab høj performance med en sund kultur

20.09.2019
Skrevet af: Anders Andersen, Managing Director

En sund kultur er organisationens vigtigste fundament

Der er nok mange, der er enige i, at en sund kultur er et yderst vigtigt fundament for en god arbejdsplads. For en sund arbejdskultur har indflydelse på medarbejdernes trivsel, som jo helst skal være høj, når vi bruger størstedelen af ugens timer på vores job. 

Når medarbejdere trives i hverdagen, øges deres generelle jobtilfredshed, som også har fordele for både organisationen og kunderne. En høj jobtilfredshed smitter af på medarbejdernes villighed til at engagere sig i arbejdsopgaverne, der automatisk giver kunderne en langt bedre oplevelse, som naturligvis også er til fordel for organisationen. Det peger på en win-win-win situation.

Vi arbejder med organisationskulturen som en kontinuerlig proces

I Visma Enterprise arbejder vi hele tiden på at bibeholde og bygge videre på vores allerede gode kultur. En af vores aktive indsatser er vores såkaldte High Performance program (HIP), som vi etablerede for et år siden.

De erfaringer, vi allerede har gjort os med programmet, kan du læse om her. Vi håber, det vil give inspiration til en måde, man konkret kan arbejde med organisationskulturen som en kontinuerlig proces. 

"De få udvalgte kan ses som en arbejdsgruppe, der netop skal få programmet til at leve i hele organisationen"

Programmet forstærker den interne kultur

I Visma Enterprise ser vi et talentprogram som en effektiv og motiverende måde at arbejde med en allerede god kultur på. Derudover er vores HIP-program et signal til resten af organisationen om, hvilken kultur der fokuseres på.

I 2017 blev vi opkøbt af Visma, som er en norsk softwarekoncern, som gjorde, at vi naturligvis skulle kigge på vores kultur. Ikke fordi vores eksisterende kultur fejlede noget - men vi kunne ikke komme uden om behovet for en transformation af kulturen, da vi gik fra at være en dansk virksomhed til pludselig at blive en del af en større europæisk software-aktør. Derudover er programmet også en erkendelse af, at en kultur ikke kan ses som statisk, men i stedet for som noget, der konstant er under udvikling.

Det såkaldte HIP-program blev vores vigtigste værktøj til dette arbejde. Selvom en organisationskultur selvfølgelig vedrører alle medarbejdere, mener vi, at den største effekt for hele organisationen opnås, hvis der tages udgangspunkt i få udvalgte.

Hvorfor kun udvælge få?

Da vi søsatte vores program i 2018, blev 12 medarbejdere udvalgt til at være med på baggrund af deres allerede opnåede resultater - men i ligeså høj grad på grund af deres adfærd og positive bidrag til kulturen. Udvælgelsen resulterede i et hold bestående af medarbejdere, der både varierer i alder, køn, ansvarsområder og afdelinger, som betyder, at de repræsenterer store dele af organisationen. 

De få udvalgte kan ses som en arbejdsgruppe, der netop skal få programmet til at leve i hele organisationen.

Deres initiativer og opnåede værktøjer gennem programmet, mener vi, vil få en afsmittende effekt på resten af organisationen, som også betyder, at de udvalgte HIP’ere fungerer som Visma Enterprises kulturbærere. Allerede på nuværende tidspunkt har vi oplevet, at det har resulteret i et stærkt netværk på tværs af gruppen, og samtidig har det resulteret i en langt bedre intern videndeling på tværs af afdelinger.

Nej, high performance er ikke lig med mere arbejde

Nogen vil automatisk forbinde high performance med noget, der kræver en yderligere indsats af medarbejderne - men det er ikke tilfældet. Hvert fald ikke hos os.

Kunsten i high performance ser vi netop som evnen til at arbejde smartere og mere effektivt, uden at det går ud over fritiden, og uden at medarbejderne brænder deres lys i begge ender. Derfor handler et af vores hovedmoduler i programmet også om personlig planlægning og effektivitet. 

Hvad indeholder et HIP-program? 

Vores HIP’ere gennemgår flere moduler, som netop skal øge deres allerede eksisterende høje performance. Nogle af modulerne er bygget op omkring en eksamen, så HIP’erne opnår ECTS point, hvilket kan ses som en sidegevinst i deres deltagelse.
 

Tre af programmets hovedmoduler er:

Personlig planlægning og effektivitet

Modulet ‘personlig planlægning og effektivitet’ giver nogle redskaber til at kunne arbejde mere effektivt uden at bruge flere timer på det. Det at være en ‘high performer’ kræver ikke en eskalering i den tid, man bruger på sit arbejde. Medarbejdere kan sagtens arbejde effektivt, og skabe resultater, uden at gå på kompromis med deres fritid.

Modulet giver derfor nogle værktøjer, der hjælper til at skabe en sund balance, så vores medarbejdere kan få mest muligt ud af deres hverdag - både i arbejdet og i fritiden.

Præsentationsteknik

Et andet modul i HIP-programmet er præsentationsteknik. Selvom mange medarbejdere sidder inde med en stor viden, kan der godt opstå udfordringer, når det kommer til videreformidling af viden.

På dette kursus lærer HIP’erne derfor om formidling, og om vigtigheden i at tilpasse budskaberne til de målgrupper, der kommunikeres til - det øger sandsynligheden for, at budskaberne også modtages som ønsket.

Coaching

Det sidste modul i HIP-programmet er coaching. Det er et forløb, de selv kan drage nytte af, samtidig med at det skal medvirke til at klæde vores HIP’ere på til at understøtte og supportere deres kollegaer til at skabe team performance med de givne redskaber.

En kultur er ikke statisk - skab et kontinuerligt program

De 12 HIP’ere har et stort ansvar i forhold til at få delt programmets værktøjer samt det, de lærer, ud i resten af organisationen - men de skal naturligvis ikke gøre det alene, og det kan de heller ikke. Derfor får HIP’ernes ledere også coaching i, hvordan de kan få implementeret programmets værktøjer ude i resten af organisationen ved at støtte HIP’erne og give dem rum til at dele deres nye viden og kompetencer.

Inden afslutningen af programmet starter vi et nyt hold HIP’ere op, så vores nuværende HIP’ere kan agere mentorer for de nye HIP-deltagere. På den måde er programmet en del af et kontinuerligt, dynamisk arbejde med fokus på at optimere og forbedre både medarbejdernes kompetencer, effektivitet og vores virksomheds kultur.

Måske vil du også være interesseret i...