acubiz logo

mit.dk erstatter e-Boks

Fra 2. juli 2022 modtog jeres medarbejdere automatisk modtage deres lønseddel i mit.dk i stedet for e-Boks. Derfor har vi samlet den information, der er vigtig for dig, så du bedst muligt kan informere dine kolleger.

Vi opdaterer løbende siden og FAQ'en her, så hold endelige øje


Se webinaret     Hent præsentationen fra webinaret

mitBasic - det skal du vide

Husk

  • At du kan finde information til dine kolleger om overgangen til mit.dk her - vejledning og breve
  • Holde øje med siden her, hvor vi løbende opdaterer bl.a. FAQ.

Vigtige datoer

Information til jeres medarbejdere

Det er vigtigt, at I får informeret jeres medarbejdere om mit.dk. For at de kan få adgang til deres lønseddel, skal de nemlig have aktiveret deres mit.dk konto.

Vi har udarbejdet et brev, som I kan benytte til at informere medarbejderne. Brevet findes på både dansk og engelsk og kan hentes via links herunder. 

Husk, at det også er muligt at indsætte en tekst på lønsedlerne. Hvis du ikke allerede ved hvordan, så følg vejledningen her.

Brev til medarbejdere - dansk

Brev til medarbejdere - engelsk

Webinar om mit.dk

Her kan du se eller gense vores webinarer om overgangen til mit.dk. 

Optagelse 1. juni        Optagelse 5. april

Hvis du ønsker præsentationerne, hvor du kan finde diverse links omkring mit.dk, så kan du finde dem her. 

Præsentation fra webinar den 1. juni

Præsentation fra webinar den 5. april

 

FAQ

e-Boks

Logoer og afsendernavn

Vi har pt. ikke planer om at lukke for muligheden for at benytte e-Boks. mit.dk kan ikke fravælges, så ønsker I levering i både e-Boks og mit.dk, så skal I tilkøbe e-Boks. Læs mere.

Tilkøb af e-Boks sker i webshoppen.

P.t. er prisen 2,54 kr pr. transaktion, og du skal være opmærksom på; at der tilmeldes en hel arbejdsgiver ad gangen. Det er altså ikke muligt at tilmelde enkelte medarbejdere. Læs mere om tilmelding til e-Boks.

Det er to forskellige underleverandører til os, og e-Boks er ikke længere vores foretrukne valg. Derfor er leveringen i e-Boks en ekstraomkostning for os. Al udvikling af kommende services og ydelser vil fremover ske med henblik på mit.dk. Derfor anbefaler vi også, at I prioriterer mit.dk, da denne løsning også indeholder en række nye fordele.

Fristen for bestilling af e-Boks med garanteret levering ved overgangen til mit.dk er overskredet. Du kan dog stadig bestille e-Boks via webshoppen. Læs mere.

Hvis I ikke tilkøber e-Boks, så modtager jeres medarbejdere kun lønsedlen i mit.dk.

I kan opsige jeres aftale om levering i e-Boks med løbende måned +30 dage.

Nej, det er ikke muligt at tilkøbe e-Boks for én enkelt medarbejder. e-Boks kan kun tilkøbes på arbejdsgiverniveau for alle medarbejdere.

Selve e-Boks som løsning lukker ikke ned, men Visma Enterprise overgår til at bruge mit.dk. Ønsker I levering i e-Boks, skal det tilkøbes. Læs mere.

Med overgangen til mit.dk skal disse medarbejdere tilmeldes mitBasic. Hvis I har tilkøbt e-Boks vil lønsedlen dog stadig blive leveret her også. Når medarbejderen fylder 15 år og får adgang til mit.dk, vil historiske lønsedler også kunne findes her. 

Ja, det kan I. Det betyder, at jeres virksomhedsnavn vil fremgå i mit.dk indbakken. I kan også få jeres logo med i indbakken på mit.dk - det kalder vi jeres SenderID. Hvis I ikke sender os logo og input til afsendernavn, vil Visma stå som afsender. Læs hvordan du får logo og afsender navn med.

Logo er en del af jeres SenderID i mit.dk, og I kan få det på ved at følge denne vejledning. Husk at I også kan få afsendernavn i indbakken.

SenderID er betegnelsen for logo og afsendernavn i mit.dk indbakken og på email notifikationen. Der er gratis for jer at få logo og afsendernavn. Se hvordan.

Hvis vi ikke modtager logo og/eller afsendernavn til SenderID fra jer, så vil det være Visma, der står som afsender.

Ja, I kan ligesom i dag få jeres virksomheds logo på lønsedlen, og det er gratis. I skal dog bestille det igen, selvom I allerede har det i dag. Følg vejledningen.

Nej, det er gratis at få logo og afsender i indbakken samt på lønsedlen. Se, hvordan du bestiller det.

Ja, I skal indsende jeres logo igen ud fra de nye specifikationer. Vejledning finder I her.

Ja, begge logoer vil blive vist i farver i både SenderID og på lønsedlen.

Det kommer an på hvilke CVR-nummer, der er koblet til arbejdsgiveren. Hvis I har flere arbejdsgivere, men alle er under et og samme CVR-nummer, så kan I kun vælge ét SenderID.

Har I derimod flere arbejdsgivere med individuelle CVR-numre, så kan der kobles forskellige SenderID til hvert CVR-nummer.

Angivelsen af CVR-nummer i filnavnet til SenderID-logo afgører altså, hvilket arbejdsgiver logoet tilkobles.

I vil ikke få tilsendt en test af jeres lønseddel med logo, men vi kvalitetssikrer alle logoer ved modtagelsen.

Der er en begrænsning i selve visning af virksomhedsnavnet i indbakken. Det betyder, at virksomhedsnavnet begrænses med 3 prikker (…), hvis navnets længde overstiger den tilladte bredde. Det er ikke begrænset af X antal karakterer, da der er forskel på størrelsen af enkelte karakterer.

Generelt

Det gør vi bl.a. for at kunne tilbyde jer en fremtidssikret og innovativ løsning med mange muligheder, hvilket vi kan med mit.dk.

Nej, det er ikke muligt at fravælge mit.dk til levering af digitale lønsedler.

Lønsedlerne vil altid blive sendt til mit.dk, men du kan som kunde i Visma Enterprise tilkøbe e-Boks samtidig med mit.dk. Det betyder en ekstra omkostning for dig som kunde på arbejdsgiverniveau. Læs mere om tilkøb af e-Boks.

Nej, denne løsning er blevet udfaset.

Den 21. marts 2022 fik alle borgere over 15 år adgang. Læs mere på mit.dk.

Hvis du har brug for hjælp til mit.dk, kan du kontakte på mit.dk's kundeservice. Læs mere på mit.dk/brug-for-hjaelp.

Nej, mit.id og mit.dk er ikke det samme. Mit.id vil erstatte nem.id og er en log-in løsning til brug på både private og offentlige hjemmesider. Mit.dk er en platform til digital post.

Visma stille en brevskabelon på hhv. dansk og engelsk til rådighed, som I kan benytte som information til jeres medarbejdere. Derudover findes der også en poster. Se mere her.

Ja, brugeren kan selv vælge sprog i opsætningen.

Det vil kun være muligt at få e-mail notifikation og push-beskeder om ny lønseddel i indbakken. SMS er ikke en mulighed.

Nej, der vil ikke være en overførsel af tidligere lønsedler til mit.dk.

Mit.dk har en løsning, som hedder mitBasic. Det kan benyttes af medarbejdere uden mit.id/nemid. Medarbejderen skal selv oprette sin mitBasic konto på mit.dk/mitbasic.

Mit.dk har en løsning, som hedder mitBasic. Det kan benyttes af medarbejdere uden mit.id/nemid. Medarbejderen skal selv oprette sin mitBasic konto på mit.dk/mitbasic.

mitBasic

Med mit.dk bliver det muligt at levere digitale lønsedler til unge medarbejdere under 15 år og udenlandske ansatte, som ikke tidligere kunne få disse i e-Boks. Den nye løsning hedder mitBasic, og skal oprettes af medarbejderen selv.

Bemærk: mit.dk er kun for personer over 15 år. Du kan læse mere i brugervilkår for henholdsvis mit.dk og mitBasic

mitBasic er åbnet for oprettelse.  Vejledning i brugen af mitBasic til jeres medarbejdere, finder du herunder.

Sådan aktiveres mitBasic i Visma Løn, Visma HR og via Decentral indlæsning - VEJLEDNING

Sådan logger du på mitBasic - MEDARBEJDERGUIDE

How to use mitBasic - GUIDE FOR EMPLOYEES

mitBasic er for unge under 15 år og personer, som ikke har et dansk CPR-nummer. 

Ifølge mit.dk's brugervilkår må unge under 15 år IKKE benytte mit.dk - læs mere her

Vilkår for brug af mitBasic kan du læse her

Nej, mitBasic kan kun tilgås via web.

Ja, men sproget afhænger at indstillingerne på brugerens enhed eller browser, så er dette indstillet til engelsk, vil mitBasic-kontoen blive vist på engelsk. Ønskes sproget ændret, så skal enhedens sprog ændres.

mitBasic er åben for oprettelse på mit.dk/mitbasic

Ja, hvis I har medarbejdere som af den ene eller anden årsag ikke ønkser at benytte mit.dk/MitID, så kan disse oprette en mitBasic konto. Der vil dog stadig blive afleveret en lønseddel til mit.dk, så hvis medarbejderen en dag aktiverer denne, så kan også historiske lønsedler findes der.

Nej, det vil ikke være muligt for forældre at få adgang til ungmedarbejderes lønsedler via mit.dk. Den unge medarbejder skal i stedet oprette en mitBasic konto på mit.dk/mitbasic.

Linket til mitBasic er mit.dk/mitbasic.

Vi anbefaler, at medarbejdere opretter deres mitBasic konto med en privat e-mail, så der ikke opstår problemer ved et evt. jobskifte.

Ja, for at benytte mitBasic skal brugen logge på med e-mailadresse og kodeord samt en en verifikationskode via Google Authenticator appen.